Wet flexibel werken staat voor de deur

18 november 2015 | Door redactie

Op 1 januari 2016 treedt de Wet flexibel werken in werking. Vanaf dat moment hebben werknemers het wettelijke recht om eens per jaar een verzoek te doen voor wijziging van de werktijden of werkplek.

De Wet flexibel werken (WFW) moet ervoor zorgen dat werkgevers nog meer bewust aan de slag gaan met het aanbieden van mogelijkheden voor flexibel werk. Daarom kunt u onder de nieuwe wet een verzoek van een werknemer voor een andere werkplek of nieuwe arbeidstijden niet zomaar naast u neerleggen. Ook op een wettelijk verzoek tot wijziging van de arbeidsduur – dat in de Wet aanpassing arbeidsduur is geregeld – moet u een onderbouwde, schriftelijke reactie geven.

Afwijken van WFW mogelijk in cao of met eigen regeling

Het kabinet wil niet dat flexibel werken een absoluut recht wordt. Werknemers krijgen daardoor alleen een verzoekrecht en cao-partners behouden de mogelijkheid om in de cao (tools) afwijkende afspraken te maken over het recht op flexibel werken. Zij zijn immers beter in staat om in te schatten welke opties voor flexibel werken bij de sector of de organisatie passen. Bevat uw cao afspraken over flexibel werken, dan bent u dus niet aan de WFW gebonden. Daarnaast mag u met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een eigen bedrijfsregeling overeenkomen.

Tref voorbereidingen voor Wet flexibel werken

Bereid u hoe dan ook alvast voor op de WFW. Pas eventueel uw beleid voor flexibel werken aan of stel een procedure op als u die nog niet heeft. U kunt hiervoor het traject Wet flexibel werken (tools) benutten. Dit bevat onder meer standaardbrieven voor uw reactie op wettelijke wijzigingsverzoeken.

In het decembernummer van HR Rendement kunt u meer lezen over de Wet flexibel werken. Dit nummer valt in de week van 7 december op de mat bij abonnees.