Zomertijd: minder loon voor kortere nachtdienst?

27 maart 2017 | Door redactie

Als in uw organisatie werknemers aan het werk waren in de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart, was hun dienst een uur korter dan normaal. Moeten deze werknemers dan toch hun normale loon uitbetaald krijgen?

Werknemers die afgelopen zaterdag nachtdienst (tool) hadden, hebben er vast geen bezwaar tegen om hun normale uren uitbetaald te krijgen. Door de komst van de zomertijd hebben ze echter een uur minder gewerkt dan normaal. De klok is immers om 02:00 uur naar 03:00 uur gezet. Vaak krijgen werknemers voor een nachtdienst bovenop hun loon een onregelmatigheidstoeslag voor afwijkende arbeidstijden uitbetaald. Als het om een flinke groep werknemers gaat, kan het voor de werkgever echter behoorlijk in de papieren lopen om het normale loon uit te betalen over het weekend van de zomertijd.

Compensatie als de wintertijd begint

Als alternatief kan de werkgever met de betreffende werknemers afspreken dat zij niet alleen deze nachtdienst vervullen, maar ook de nachtdienst in het laatste weekend van oktober, als de wintertijd begint. Het uur dat ze nu te veel betaald krijgen, wordt dan in het najaar gecompenseerd.
Daarbij is het natuurlijk altijd de vraag of de betreffende werknemers tegen die tijd nog in dienst zijn. Het vergt de nodige administratie om bij te houden of deze werknemers niet net dat weekend vrij nemen of ruilen.

Een uur in mindering op het loon

Uw organisatie kan er natuurlijk ook voor kiezen om één uur – inclusief de eventuele toeslag voor werken op ongebruikelijke uren – op het loon van de werknemers in mindering te brengen. Het kost wat extra administratie, maar op die manier is de zaak wel helemaal naar waarheid verwerkt.