Reglementbepalingen aanpassing arbeidsduur

Reglement

MS Word 51.87 kb

13-08-2019

Download deze tool
De Wet flexibel werken geeft werknemers in organisaties met tien of meer werknemers het recht om een verzoek in te dienen voor zowel uitbreiding als vermindering van hun arbeidsduur. Welke voorwaarden de werkgever hierbij mag stellen regelt de wet ook, maar het is desondanks handig om deze zaken vast te leggen. De meest geschikte plaats hiervoor is doorgaans het bedrijfs- personeels- of arbeidsvoorwaardenreglement, want op die manier kan de werkgever in één keer regels stellen voor het voltallige personeel. Onderstaande bepalingen sluiten aan bij de wettelijke regels en zijn zo opgezet dat u ze eenvoudig in uw eigen reglement kunt opnemen.