Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement

MS Word 63.31 kb

03-06-2022

Download de tool
Gebruik dit reglement om duidelijke regels op te stellen over de arbeids- en rusttijden in uw organisatie.

In een arbeidstijdenregeling beschrijft hoe u binnen de organisatie omgaat met arbeids- en rusttijden. U moet hierbij wel binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet (ATW), Arbeidstijdenbesluit (ATB) en de cao blijven. U mag van deze regelingen enkel in het voordeel van de werknemer afwijken.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.