Wet flexibel werken en aanvraag flexibele arbeidstijden

Checklist

PDF 223.03 kb

13-08-2019

Download deze tool
Door de invoering van de Wet flexibel werken per 1 januari 2016 hebben werknemers meer mogelijkheden om hun arbeidsduur en werktijden te wijzigen, bijvoorbeeld omdat ze minder uren willen werken of later willen beginnen. In deze checklist leest u waar een verzoek tot het wijzigen van de arbeidsduur en werktijden aan moet voldoen en op basis van welke redenen u dit verzoek mag afwijzen.