Heeft een werknemer recht op ploegendienst?

15 februari 2021

We willen een werknemer die al jaren ploegendiensten draait, overplaatsen naar de dagdienst omdat hij de laatste tijd vaker verzuimt. Mag dit?

Dat hangt helemaal van de omstandigheden af. Het kan zijn dat het werken in ploegendiensten een verworven arbeidsvoorwaarde is geworden. Dat is het geval als een werknemer langere tijd aanspraak heeft kunnen maken op een bepaalde voorwaarde, in dit geval op het werken in ploegendiensten en de beloning die daarbij hoort. Iets kan dan een aanvullende arbeidsvoorwaarde worden, ook al heeft u dit nooit afgesproken in het arbeidscontract of in de arbeidsvoorwaarden.

Productief

Onlangs oordeelde de rechter in hoger beroep dat een man die 32 jaar in ploegendienst had gewerkt, door zijn werkgever verplicht mocht worden om in dagdienst te gaan werken. De man had een zeer hoog ziekteverzuim en de werkgever vond hem hierdoor onvoldoende betrouwbaar en productief.

De man vond niet alleen dat ploegendienst inmiddels een arbeidsvoorwaarde was geworden, maar ook dat hij recht had op een overgangsregeling van 24 maanden in plaats van zes maanden. Dit zou met de OR zijn afgesproken en in het personeelshandboek staan.

De rechter vond dat het handboek niet bindend was en dat ook de cao geen overgangsregeling voorschrijft. De werkgever had dit uit eigen beweging aangeboden en dat getuigde van goed werkgeverschap, aldus de rechter.

Overigens geldt de uitspraak mogelijk niet als er iets over in de cao is afgesproken.