Kan Tweede Paasdag een verplichte werkdag zijn?

26 juli 2019

Tweede Paasdag is een erkende feestdag, maar onze organisatie is op die dag gewoon open. Mag ik van medewerkers eisen om op die dag te komen werken?

De Algemene termijnenwet (ATW) geeft inderdaad aan dat Tweede Paasdag – net als onder meer Koningsdag en Hemelvaartsdag – een erkende feestdag is. In de praktijk zijn veel mensen op die dag vrij. Een wettelijk recht op een vrije dag tijdens een feestdag bestaat echter niet.

Toepassing

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het werk door te laten gaan op Tweede Paasdag. Bijvoorbeeld omdat dit extra omzet kan opleveren – zoals in de horeca, detailhandel en recreatie – of omdat dit noodzakelijk is vanwege de aard van het werk – zoals in de zorg. Of uw medewerkers moeten komen werken op Tweede Paasdag, hangt af van de afspraken die op hen van toepassing zijn. De wet geeft hen weliswaar geen recht op vrije dagen, maar de cao of individuele arbeidsovereenkomst doet dat mogelijk wel.

Regels

Als uw organisatie open wil blijven op Tweede Paasdag, moet u de regels voor feestdagen dus goed kennen. Is er niets bijzonders geregeld, dan mag u van uw medewerkers verlangen dat zij gewoon aan de slag gaan. Het is wel slim om waar mogelijk rekening te houden met de voorkeur van medewerkers. Ook is het een goed idee om medewerkers voor werken op een feestdag een compensatie te geven. Soms verplicht de cao een toeslag op het loon tijdens feestdagen. Sommige medewerkers zullen door een feestdagentoeslag zelfs maar al te graag willen werken!

Zwaarwegend

Willen medewerkers toch per se vrij zijn op Tweede Paasdag, dan moeten zij een vakantiedag opnemen om vrij te zijn. U kunt een verzoek om vakantie alleen weigeren als u daar een zwaarwegende reden voor heeft. Denk aan een zorgorganisatie die geen geschikte vervanger kan regelen en de gezondheid van patiënten moet beschermen.Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.