Mogen we een verplichte vrije dag aanwijzen?

26 juli 2019

Wij willen de dag na Hemelvaartsdag aanwijzen als verplichte vakantiedag. Kunnen we werknemers opleggen om vakantie op te nemen?

Als een feestdag bijvoorbeeld op donderdag valt – zoals Hemelvaartsdag – kan het handig zijn als uw hele organisatie de dag tussen het weekend en de feestdagen gesloten is. Om te voorkomen dat uw organisatie opdraait voor de loonkosten van alle werknemers op zo’n zogenoemde brugdag, moeten er afspraken gemaakt worden in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Zijn er geen verplichte vrije dagen aangewezen, dan kunt u werknemers alleen verplichten om vrij te zijn door hun loon door te betalen en de organisatie te sluiten. Dat is een dure aangelegenheid!

Verplichte vakantiedagen

Staat er in de (collectieve) arbeidsovereenkomst dat werkgevers verplichte vrije dagen of brugdagen mogen aanwijzen, dan mag u gebruikmaken van die mogelijkheid. Werknemers zijn dan verplicht om op die dagen vakantie op te nemen. De uren gaan dan ook af van hun vakantiesaldo. Let op: in veel cao’s is hier een maximum aan verbonden van bijvoorbeeld twee of drie dagen per kalenderjaar. Dat is het geval om te voorkomen dat werknemers al hun vakantiedagen moeten opgebruiken en dus geen langere vakantie meer kunnen opnemen.

Brugdag aanwijzen

Een brugdag aanwijzen kan voor bijzondere situaties zorgen. Als een werknemer bijvoorbeeld slechts een paar maanden of weken voor uw organisatie werkt en dat bovendien alleen op vrijdag doet, kan het zijn dat hij onvoldoende vakantieuren heeft om de hele brugdag na Hemelvaartsdag vakantie te nemen. Daarover moet u dan met hem in overleg.Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.