Mogen we (tijdelijk) de arbeidstijden aanpassen vanwege corona?

16 maart 2021

Om werknemers weer op het werk te kunnen laten komen, willen we tijdelijk met (kleine) ploegen op verschillende tijden gaan werken. Kunnen we dit gewoon invoeren?

Uw organisatie kan niet zomaar zonder meer andere werktijden invoeren. Er zijn een paar factoren waar u rekening mee moet houden. Allereerst zijn daar de Arbeidstijdenwet (ATW), het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en de Arbowetgeving. Dan is er nog de cao waar afwijkende bepalingen in kunnen staan.

Maar zelfs als in de cao of het personeelsreglement een bepaling staat dat uw werkgever de arbeidstijden mag aanpassen, kan hij dit niet zomaar doen. Voor een aanpassing van de werktijden of invoering van ploegendiensten is instemming nodig van de ondernemingsraad (OR). Dit staat in artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Tijdelijke invoering 'ploegendienst' vanwege corona

Dit geldt ook als het gaat om een tijdelijke aanpassing vanwege de coronacrisis. Een wijziging van de werktijden kan namelijk uiteenlopende gevolgen hebben voor het personeel. Vooral werknemers met jonge kinderen en mantelzorgers kunnen hierdoor in de problemen komen bij het combineren van werk en privé. Daarom is het verstandig eerst te overleggen met de werknemers voor wie de nieuwe werktijdenregeling zal gelden.

Hebben zij bezwaren tegen deze verandering? Zijn er persoonlijke omstandigheden waar de werkgever rekening mee moet houden? Wat kan hij regelen zodat een wijziging van werktijden wél mogelijk is? Denk aan bemiddeling bij voorzieningen voor opvang of mantelzorgondersteuning of voor vervoer van en naar het werk.

RI&E aanpassen

Ook moet u kijken welke gevolgen dit heeft voor de arbeidsomstandigheden en de arbozorg: veranderen hierdoor de risico’s die werknemers lopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden? U zult in ieder geval de RI&E moeten aanpassen en daarmee ook de maatregelen in het plan van aanpak. Ook als het gaat om een tijdelijke maatregel.