Wat gebeurt er als een werkgever de Arbeidstijdenwet overtreedt?

6 april 2021

Wat gebeurt er als een werkgever de Arbeidstijdenwet (ATW) overtreedt door bijvoorbeeld pauzes te verbieden met als argument ‘dat het zo druk was door corona’?

Of er in een bepaalde situatie sprake is van ernstige overtredingen, hangt onder meer af van eerdere, herhaaldelijke waarschuwingen of dat er al eerder processen-verbaal tegen de werkgever zijn opgemaakt. De ernst hangt ook af van de situatie die de inspecteur aantreft. 

Werkzaamheden staken

De inspecteur van Inspectie SZW kan een ‘eis tot naleving’ stellen en zelfs een onderneming bevelen te staken met werkzaamheden. Hij moet dat bevel tot staken ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Daarom heeft hij de bevoegdheid om aanwijzingen te geven, de hulp van de politie in te roepen en bestuursdwang toe te passen.

De wet geeft niet aan wat de eventueel te nemen maatregelen of te geven aanwijzingen in kunnen houden. Dit komt doordat de omstandigheden van geval tot geval kunnen verschillen. De mogelijkheid om de hulp van de politie in te roepen heeft te maken met de bevoegdheden die de politieambtenaar heeft en waarover de toezichthoudende ambtenaren niet beschikken, zoals het kunnen gebruiken van geweld of andere dwangmiddelen.

Boete afhankelijk van overtreding

De onderneming kan ook een boete krijgen. De hoogte hangt af van het soort overtreding; hiervoor zijn normbedragen vastgelegd, per betrokken werknemer en per dag. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Voor het niet voeren van een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden geldt een boetenormbedrag van € 10.000.
  • Voor een overtreding van het verbod op kinderarbeid geldt een boetenormbedrag van minimaal € 1.000 en maximaal € 2.000.
  • Bij herhaling van een overtreding of soortgelijke overtreding kan het boetebedrag met 100% of 200% worden verhoogd.