ACM waarschuwt werkgevers om kartelvorming

17 februari 2022 | Door redactie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft afgelopen jaar meerdere signalen ontvangen over werkgevers die onderling afspraken maken over het niet benaderen of niet aannemen van elkaars werknemers. Dit zijn kartelafspraken volgens de toezichthouder en daarom verboden.

De ACM meldt dat sommige werkgevers, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties pleiten voor zulke onderlinge afspraken, voornamelijk vanwege de enorme arbeidsmarktkrapte. Afspraken over het met rust laten van elkaars werknemers zijn echter nadelig voor werknemers en de samenleving en daarom verboden op grond van de Europese en Nederlandse mededingingsregels.

Arbeidsmarkt heeft eerlijke concurrentie nodig

Dergelijke afspraken beperken namelijk de concurrentie en verstoren de werking van de arbeidsmarkt. Een goed werkende arbeidsmarkt heeft eerlijke concurrentie nodig. Door niet met elkaar te concurreren om werknemers vlakt de loon-, arbeidsvoorwaarden- en arbeidsomstandighedenontwikkeling af, wat op de lange termijn ten koste kan gaan van innovatie en ontwikkeling. Om de concurrentieregels te verduidelijken, heeft de ACM een leidraad uitgebracht over wat wel en niet is toegestaan in de samenwerking met concurrenten. Werkgevers of werknemers die een vermoeden hebben over verboden afspraken, kunnen dit melden bij de waakhond. Bij een overtreding kan de ACM een boete opleggen die kan oplopen tot € 900.000 per overtreding of een percentage van de jaaromzet.

Legale en positieve manier van personeelsbehoud

Ook het gebruik van een concurrentiebeding als middel voor personeelsbehoud is niet de bedoeling. Een anti-ronselbeding (artikel) is wél toegestaan. Hiermee kan een werkgever voorkomen dat een voormalig werknemer andere werknemers benadert voor een overstap naar een concurrerende werkgever. Werkgevers kunnen zich natuurlijk ook focussen op het op een positieve manier behouden van personeel. Zo kunnen werkgevers behalve een aantrekkelijk salaris ook andere vormen van beloning inzetten om werknemers te binden en te boeien (artikel). Bovendien is het inzetten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers (artikel) een goede manier om de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte te beperken.