Bijna 40% werknemers is bereid tot loonoffer

38% van de werknemers wereldwijd is bereid om een loonsverlaging te accepteren als daarmee banen in de eigen organisatie gered kunnen worden die door de coronacrisis onder druk staan. Dit blijkt uit onderzoek van ADP onder ruim 11.000 werknemers wereldwijd.

5 oktober 2020 | Door redactie

In het onderzoek is gevraagd wat werknemers acceptabel vinden als werkgevers dit van hen zouden vragen om banen binnen de organisatie te redden: een salarisverlaging, uitstel van betaling, beëindiging van de arbeidsrelatie of überhaupt geen maatregel(en). Wereldwijd gezien blijkt er zeker de nodige bereidheid: 38% vindt een loonoffer acceptabel, 32% vindt dit van een uitstel van salarisbetaling. Beëindiging van de arbeidsrelatie is met 8% nauwelijks populair. 32% van de respondenten is niet bereid om 1 van de voorgestelde maatregelen te accepteren.

Mate van acceptatie salarisverlaging varieert

De mate waarin werknemers bereid zijn een maatregel te accepteren om banen binnen de eigen organisatie te redden, varieert. Van de respondenten die een salarisverlaging zouden accepteren, is 40% bereid een verlaging van 10% of minder te accepteren. Nog eens 34% zou een verlaging van 11-20% acceptabel vinden. Nog 18% vindt ook een verlaging van 21-30% te doen. Wat betreft de bereidheid het salaris later te ontvangen, wil 13% van de werknemers die dit acceptabel vond hiermee akkoord gaan als het uitstel minder dan een maand is. 2 op de 5 vinden 1 tot 2 maanden uitstel acceptabel, 28% vindt dit van 2 tot 3 maanden.