Bonden dagen Jumbo voor rechter om stakingsrecht en avr

10 december 2018 | Door redactie

De vakbonden hebben Jumbo 17 december voor de rechter gedaagd omdat Jumbo zich in april 2017 niet aan het stakingsrecht heeft gehouden. Ook zijn de vakbonden niet akkoord met de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die Jumbo afsloot met de centrale ondernemingsraad (COR).

Over de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die de centrale ondernemingsraad (COR) van Jumbo dit voorjaar afsloot, is het laatste woord nog niet gezegd. De vakbonden zijn van mening dat Jumbo in het voorjaar 2017 heeft geprobeerd om de staking te breken door uitzendkrachten in te zetten. Zij vragen de rechter om een uitspraak hierover. Ook menen de vakbonden dat de cao nog steeds geldt, en willen zij de avr van tafel hebben. Werknemers van Jumbo-distributiecentra gaan mee naar de zitting van de rechtbank op 17 december en staken op die dag.
De laatst afgesloten cao bij Jumbo liep tot april 2017. De onderhandelingen tussen Jumbo de vakbonden voor een nieuwe cao liepen vast. Het geschil tussen Jumbo en de vakbonden liep hoog op. Toen werknemers in de distributiecentra gingen staken, vroeg Jumbo de rechter in een kort geding om deze stakingen te verbieden. De rechter stelde Jumbo echter in het ongelijk. Hierop startte Jumbo onderhandelingen met de COR over een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Deze avr kwam in het voorjaar van 2018 tot stand.

Werknemers hebben stakingsrecht

Een meningsverschil tussen werknemers en bestuurder over arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden kan hoog oplopen. Werknemers kunnen in staking gaan om hun eisen kracht bij te zetten. Een bestuurder zal hier niet blij mee zijn. De productie van de organisatie ligt dan immers (gedeeltelijk) stil, wat tot financiële schade lijdt. Ook lijdt de organisatie imagoschade. Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) mag de bestuurder de stakende werknemers echter niet tijdelijk vervangen. Bestuurder en werknemers moeten hun geschil eerst oplossen. Inspectie SZW kan de bestuurder een boete opleggen voor pogingen om een staking te breken.

Bestuurder en OR kunnen avr overeenkomen

Als op een organisatie geen cao van toepassing is, kunnen bestuurder en OR een avr overeenkomen. De OR kan zich hierbij laten bijstaan door een externe deskundige. Een avr is echter een eenzijdige regeling. In tegenstelling tot een cao is een avr niet automatisch voor alle werknemers van toepassing. Nadat bestuurder en OR een akkoord over een avr hebben bereikt, moet de bestuurder de avr nog opnemen in de arbeidsovereenkomst van iedere individuele werknemer. De werknemer heeft de keuze om met de avr akkoord te gaan of niet.