Compensatie voor parttimer met minder vrije feestdagen

5 april 2022 | Door redactie

De meeste officiële feestdagen van 2022 vinden in de komende twee maanden plaats. Regelmatig zorgen de feestdagen voor een discussie over compensatie voor parttimers. Eind vorig jaar moest het College voor de Rechten van de Mens zich hier opnieuw over uitspreken.

Wie vooruitkijkt in de agenda (infographic), ziet dat er veel feestdagen aankomen: Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag en tweede pinksterdag. En naast deze algemeen erkende feestdagen wordt bijvoorbeeld ook het Suikerfeest binnenkort gevierd. Vaak heeft een werknemer op een feestdag recht op een vrije dag. Voor een parttimer met een vaste parttimedag op een feestdag levert dit geen extra vrije tijd op. Deze deeltijdwerknemer kan daarom recht op compensatie hebben. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde eind 2021 dat een werkgever een verboden onderscheid op grond van arbeidsduur had gemaakt door een parttimer niet te compenseren voor een ‘tekort’ aan vrije feestdagen. Het was niet voor het eerst dat het College tot zo’n oordeel kwam.

Werknemer met maandag als werkdag profiteert

Een doktersassistente werkte 35 uur per week op dinsdag tot en met vrijdag. Doordat veel (erkende) feestdagen op haar roostervrije maandag vielen, profiteerden collega’s die normaal gesproken wél op maandag werkten naar rato van hun arbeidsduur meer van de feestdagen. De huisartspraktijk bood hiervoor geen compensatie. De werkneemster voelde zich ongelijk behandeld en vroeg het College om een oordeel. De werkgever verweerde zich door te stellen dat hij een jaarurensysteem (tool) had overwogen, maar dat dit voor een andere werknemer nadelige gevolgen zou hebben. De werkgever vond dat hij met zijn beleid juist voor gelijke behandeling zorgde, omdat het voor alle werknemers een kwestie van geluk of pech was als een feestdag op een werkdag of vrije dag viel.

College vindt jaarurensysteem het beste middel

In het jaarurensysteem krijgt elke werknemer naar rato van de arbeidsduur hetzelfde aantal vrije (feest)dagen. Ondanks het bezwaar van de werkgever tegen dit systeem, gaf het College aan het jaarurensysteem als het meest passende middel te zien om ongelijke behandeling te voorkomen. De werkgever had een verboden onderscheid gemaakt door niet te compenseren. Dat de doktersassistente inmiddels de kans had gekregen om van maandag een vaste werkdag te maken en dat er in de cao niets was bepaald over compensatie voor parttimers, maakte dit niet anders. Een oordeel van het College is juridisch niet bindend, maar vaak worden er na een oordeel wel maatregelen genomen om de ongelijke behandeling te beëindigen.
Het College voor de Rechten van de Mens, 1 november 2021, oordeelnummer: 2021-130