Dezelfde arbeidsvoorwaarden bij overname

22 februari 2013 | Door redactie

Bij een overname moet de nieuwe werkgever de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden behouden, ook als een werknemer door de reorganisatie van functie verandert en bijvoorbeeld voor zijn functie geen auto van de zaak meer nodig heeft. Dit werd vorig jaar bevestigd in een rechtszaak.

In een rechtszaak ging het om een werknemer die voor zijn functie een auto van de zaak nodig had. Hij reed hierin ook privé. Een nieuwe werkgever nam de onderneming over, waarna de functie van de werknemer verviel. Hij werd in een andere functie geplaatst, waarvoor hij volgens de nieuwe werkgever geen auto van de zaak nodig had. Daarnaast wilde de werkgever de arbeidsvoorwaarden harmoniseren, zodat de werknemers uit de oude en nieuwe onderneming – met dezelfde functie – allemaal dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden hadden.

Overgangsregeling om werknemer tegemoet te komen

De werknemer vond dat hij bij overgang van onderneming recht hield op de arbeidsvoorwaarden die hij met zijn vorige werkgever had afgesproken. Er was namelijk geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Om de werknemer tegemoet te komen, bood de werkgever een overgangsregeling aan waarbij de werknemer gebruik mocht maken van de leaseauto van een vertrekkende werknemer. Na het verstrijken van de leaseperiode van deze auto, zou de werknemer echter geen nieuwe auto van de zaak krijgen.

Op basis van goed werknemerschap

Omdat er geen eenzijdig wijzigingsbeding was, bekeek de rechter of de werknemer op basis van goed werknemerschap moest instemmen met het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. In deze zaak werd het argument van de werkgever om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren te licht bevonden. De verschillen in de arbeidsvoorwaarden waren nu eenmaal een gevolg van de overname. De werknemer bleef dus – ook na het aflopen van de leaseperiode – recht houden op een auto van de zaak.
Kantonrechter Leeuwarden, 1 augustus 2012, LJN: BX3980