Eén op drie werkgevers vervangt seniorendagen

3 augustus 2015 | Door redactie

Seniorendagen zijn op hun retour: in één op de drie gevallen spreken sociale partners in nieuwe cao’s af om deze seniorenregelingen te versoberen of te vervangen, zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn in zeker 15% van de cao’s de seniorendagen al komen te vervallen.

Trouw maakte van 25 cao’s ­– die in de afgelopen twee maanden werden afgesloten – een vergelijking tussen de nieuwe en de oude bepalingen over seniorenregelingen. Daaruit bleek dat maar liefst één op de drie cao’s versoberde (of alternatieve) regelingen bevat voor deze vakantiedagen voor 50-plussers. Op dit moment is nog eens een derde van de werkgevers in gesprek over alternatieven voor dit soort regelingen. Als het aan de werkgevers ligt, zou op dit moment zo’n 60% van alle seniorenregelingen worden aangepast of geschrapt.

Seniorendagen oorzaak voor ouderenwerkloosheid

Hoewel ook vakbonden zich realiseren dat er soms betere alternatieven zijn, zullen zij niet snel meegaan in de wens van werkgevers om de regelingen te versoberen of te schrappen. Daar moet dan wel iets tegenover staan. Het kan ook zeker geen kwaad als uw OR daarover in gesprek gaat met de vakbond voordat u een standpunt inneemt richting uw werkgever. Aan de seniorendagen kleven namelijk ook een aantal nadelen. Veel werkgevers zijn door dit soort regelingen bijvoorbeeld terughoudend om ouderen aan te nemen. De uitdaging zit hem in het zoeken naar een alternatief die voor alle partijen acceptabel is.