Flexibiliteit is belangrijke arbeidsvoorwaarde

27 november 2015 | Door redactie

Houd bij de komende salarisonderhandelingen met uw medewerkers in gedachte dat medewerkers niet alleen hun salaris belangrijk vinden. Veel medewerkers hechten ook erg veel waarde aan flexibele arbeidstijden.

Uit een rapport van onderzoeksbureau Intelligence Group blijkt dat flexibele werktijden de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor medewerkers in Nederland. Het onderzoeksbureau legde 21 criteria voor aan 6.800 deelnemers verdeeld in vijf categorieën: man, vrouw, loondienst, student/scholier en werkloos.

Voorkeur arbeidsvoorwaarden verschilt per doelgroep

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeuren voor arbeidsvoorwaarden verschillen per doelgroep. In het geheel zijn (buiten het salaris) flexibele arbeidstijden het belangrijkst, gevolgd door de reiskostenvergoeding en de pensioenregeling (tools). Vooral studenten en vrouwen blijken veel waarde te hechten aan flexibele arbeidstijden en de werk-privébalans. Mannen gaan voor het geld en hebben meer oog voor de pensioenregeling. Werklozen noemen de reiskostenvergoeding de voornaamste arbeidsvoorwaarde. Ook de leeftijd speelt een rol. Zo is een goede pensioenregeling voor werknemers van 50 jaar en ouder veruit het belangrijkst. Starters op de arbeidsmarkt hechten echter (nog) niet zo veel waarde aan hun pensioenopbouw.