Gewild personeel versieren met arbeidsmarkttoeslag

29 september 2017 | Door redactie

Een werkgever kan proberen met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden sollicitanten voor moeilijk invulbare functies te lokken. Een arbeidsvoorwaarde die hiervoor gebruikt wordt, is de arbeidsmarkttoeslag.

Lees ook de Vraag & Antwoord Wat zijn de regels voor een arbeidsmarkttoeslag?

De arbeidsmarkttoeslag is doorgaans een tijdelijke toeslag op het loon van een werknemer. De werkgever betaalt deze toeslag omdat de werknemer een functie uitvoert waarvoor op de arbeidsmarkt maar relatief weinig werknemers beschikbaar zijn. De toeslag moet eraan bijdragen dat de werkgever een werknemer binnen boord haalt of houdt. Omdat de arbeidsmarkt krapper wordt, bieden organisaties de arbeidsmarkttoeslag weer vaker aan. In diverse cao’s zijn bepalingen over de arbeidsmarkttoeslag opgenomen, maar een werkgever die niet gebonden is aan cao-bepalingen kan ook zelf hiervoor regels opstellen.

Arbeidsmarkttoeslag: voor wie, wanneer, hoeveel?

Een werkgever mag de arbeidsmarkttoeslag niet zomaar willekeurig toepassen. Er moet duidelijk zijn wanneer en hoelang er recht op een arbeidsmarkttoeslag bestaat en hoe hoog de toeslag is. Een arbeidsmarkttoeslag kent de werkgever doorgaans een jaar toe, waarna hij beoordeelt of de toeslag voor het volgende jaar nog nodig is. Na enkele jaren kan de uitbetaling van de arbeidsmarkttoeslag structureel worden en gaat de werknemer daarom pensioen opbouwen over de toeslag. Wat hier precies de regels voor zijn, is bepaald in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst (tool). De werkgever moet ook in de gaten houden dat de toeslag niet tot ongelijke behandeling leidt.

Instemming van ondernemingsraad benodigd

Uit rechtspraak blijkt dat een werkgever op basis van artikel 27 lid d van de Wet op de ondernemingsraden voor toepassing van de arbeidsmarkttoeslag op bepaalde functiegroepen de instemming van de ondernemingsraad (OR) nodig heeft (mocht dit niet al in de cao zijn geregeld). Een werkgever doet er dus goed aan de OR op tijd te betrekken bij het beleid. De OR gaat niet over individuele gevallen, maar over de algemene regels voor de arbeidsmarkttoeslag.