Harmonisatie arbeidsvoorwaarden kent voor- en nadelen

28 maart 2018 | Door redactie

Bij een fusie of overname kan de bestuurder ervoor kiezen om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Verschillende arbeidsvoorwaarden binnen één organisatie kunnen immers tot verwarring leiden. Op wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden kan de OR instemmingsrecht hebben.

Het instemmingsrecht van de OR geldt in het algemeen niet voor primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon en arbeidsduur. Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen er wel onder vallen. Artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt bij welke regelingen het instemmingsrecht (tools) van toepassing is. Denk  aan regelingen voor pensioen, winstdeling, arbeidstijden en belonings- en personeelsvolgsystemen.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden biedt duidelijkheid 

Het harmoniseren kan voor- en nadelen hebben. Als de arbeidsvoorwaarden in goed overleg tussen bestuurder, HR, ondernemingsraad en de vakbond zijn geharmoniseerd, kan de organisatie daarvan veel praktisch voordeel hebben. De bestuurder hoeft dan geen rekening meer te houden met allerlei verschillende regelingen, elke werknemer weet waar hij aan toe is en de personeelsadministratie wordt een stuk minder ingewikkeld. Ook kan de harmonisering een mooie aanleiding zijn om het personeelsbeleid een kritisch te bekijken en te verbeteren en actualiseren waar nodig.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden kost tijd en geld

Harmonisatie kost wel veel tijd. De bestuurder en de afdeling personeelszaken moeten eerst inventariseren welke regelingen er zijn en welke kunnen worden gewijzigd. Sommige voorwaarden kunnen niet zomaar worden veranderd, omdat ze onder een cao of wettelijke regeling vallen. Hoewel gelijke arbeidsvoorwaarden op de langere termijn de sfeer op de werkvloer verbeteren, zullen veel werknemers niet blij zijn als ze bepaalde rechten moeten inleveren. Daarnaast mag de bestuurder wijzigingen niet doorvoeren zonder instemming van de werknemers. De werknemers goed informeren, draagvlak creëren en onderhandelen kost ook de nodige tijd. Bovendien bestaat de kans dat de bestuurder met compensatie- of afkoopregelingen over de brug zal moeten komen. Harmonisatie kan dus, zeker op de korte termijn, extra geld kosten.