Houd uw twitterende werknemers in de gaten

17 februari 2011 | Door redactie

Met de ophef in de media rondom de twitterende politie staat het belang van een sociale media code weer in de aandacht. U wilt dit soort onhandige uitingen vanuit uw eigen organisatie natuurlijk voorkomen. Maar hoe kunt u het gedrag van uw werknemers op sociale media sites in goede banen leiden? Het opstellen van een gedragscode biedt misschien de oplossing.

Sociale media kunnen uw organisatie veel mogelijkheden bieden. U kunt bijvoorbeeld via LinkedIn nieuwe werknemers werven en door middel van Twitter belangstelling wekken voor de ontwikkelingen in uw organisatie. Toch kunnen sociale media ook voor problemen zorgen. Dit bleek afgelopen week weer uit het verhaal van de politieagent die zich onder zijn functienaam op Twitter negatief uitliet over de PVV. Maar erger is het misschien nog wel als werknemers negatieve berichten over hun eigen organisatie zetten op sociale media sites. Of als een werknemer onder werktijd continu bezig is met het bijwerken van zijn Facebookpagina. Om dit te voorkomen, is het verstandig om een gedragscode op te stellen voor het gebruik van sociale media.

Toelichten

Op de website van het CNV kunt u een voorbeeld vinden van zo'n gedragscode. Ook TNT heeft een code ontwikkeld die u als richtlijn kunt gebruiken. Het is aan te raden om de code – voordat u deze gaat gebruiken – op uw specifieke organisatie af te stemmen en aan uw werknemers toe te lichten, zodat zij weten wat het doel van de nieuwe regels is. Daarnaast is voor de invoering van een gedragscode voor het gebruik van e-mail en internet de instemming van de ondernemingsraad nodig.