Loondoorbetaling bij ziekte staat vast contract in de weg

26 september 2017 | Door redactie

Van alle kronkels op de Nederlandse arbeidsmarkt ligt de loondoorbetaling van zieke werknemers organisaties nog het zwaarst op de maag. Die belemmering moet als eerste verdwijnen, willen werkgevers weer vaker vaste contracten gaan geven.

Dat werkgevers een zieke werknemer twee jaar het loon moeten doorbetalen ligt al langer onder vuur. Zo ook in de jaarlijkse arbeidsvoorwaardenenquête van werkgeversvereniging AWVN, waarvoor een dwarsdoorsnede van het bedrijfsleven is ondervraagd over de arbeidsmarkt. Ook in een recent onderzoek van accountantsorganisatie BDO onder 200 mkb’ers kwam bijvoorbeeld al naar voren dat werkgevers terughoudend zijn met vaste contracten vanwege de doorbetalingsplicht.
Onlangs leek het er nog op dat vakbonden en werkgevers een deal hadden gesloten over verkorting van de loondoorbetaling naar één jaar, maar die gesprekken klapten uiteindelijk.

Werkgever moet personeelsdossier beter op orde hebben

Na de loondoorbetaling bij ziekte staan ook een versoepeling van de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter en een langere keten van opeenvolgende tijdelijke contracten op het wensenlijstje van de ondervraagden in de AWVN-enquête.
Ondertussen spelen organisaties ook in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid (tools) moeten werkgevers hun personeelsdossiers (tools) veel beter op orde hebben om een werknemer te kunnen ontslaan. Daar wordt dus meer in geïnvesteerd, aldus de enquête. Ook geven werkgevers simpelweg vaker een tijdelijk contract.

Niet zomaar de knip trekken om talent te lokken

Door de aantrekkende economie verwachten de ondervraagden een verdere stijging van de loonkosten, met 3,5% volgend jaar.
Ook geven zij duidelijk aan dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Werkgevers moeten voor sommige beroepen alles uit de kast trekken om de broodnodige talenten binnen te hengelen. AWVN ziet hier wel een kentering ten opzichte van vorige periodes van krapte. In plaats van meteen te zwaaien met een fiks hoger salaris, worden eerst andere instrumenten ingezet. Een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld. Of een vast contract voor talenten die heel erg schaars zijn.