Massale uittocht benadrukt belang goed werkgeverschap

24 januari 2023 | Door redactie

Het is momenteel niet alleen lastig om nieuwe werknemers te vinden, ook het intact houden van het huidige personeelsbestand is een flinke kluif. UWV heeft vastgesteld dat bijna één op de vijf werknemers in Nederland in 2022 van baan is gewisseld.

The Great Resignation, zo wordt de in 2021 in de Verenigde Staten gestarte trend genoemd waarbij werknemers massaal ontslag nemen en hun geluk elders beproeven. UWV constateert dat ook veel mensen in Nederland ander werk zijn gaan zoeken na de coronapandemie. Zo wisselden er in het derde kwartaal van 2022 maar liefst 404.000 werknemers van baan. In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal baanwisselaars zowat verdubbeld. In het afgelopen jaar vonden er bijna 1,5 miljoen baanwisselingen plaats. Opvallend is dat veel werkenden ervoor kozen om zzp’er te worden, met name in de zorg en in technische, commerciële en ICT-beroepen.

Werknemers nemen meer risico vanwege personeelstekorten

In de VS was een oorzaak van The Great Resignation dat werknemers de mogelijkheid om thuis te werken werd ontnomen toen de samenleving weer meer werd opengesteld. De optie om thuis te werken is in Nederland juist bij veel organisaties behouden gebleven. UWV verwacht dat het hoge aantal baanwisselingen in Nederland vooral te maken heeft met de krapte op de arbeidsmarkt (artikel) en de kansen die dit oplevert voor werknemers. Mensen durven wat anders te gaan doen.

Aandacht nodig voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Voor een vertrek weegt een werknemer de voor- en nadelen af. Uiteraard verschilt die afweging per persoon, maar werkgevers doen er goed aan om niet af te wachten. Ze moeten regelmatig peilen waar werknemers behoefte aan hebben. Verbeteringen in de werk-privébalans, ontwikkelkansen, arbeidsvoorwaarden of functie-inhoud kunnen een werknemer over de streep trekken om tóch in dienst te blijven en van waarde te zijn. De hoogte van het loon valt ook niet te onderschatten, mede gezien de hoge inflatie. Daarnaast speelt vastigheid een rol: flexibele krachten – zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract – wisselden in 2022 veel vaker van baan dan vaste krachten. Zo’n overstap leidt overigens meestal niet tot een vaste baan. Wel hebben deze mensen mogelijk betere arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden gekregen.