Onregelmatigheidstoeslag tóch over vakantie

2 juli 2015 | Door redactie

Werknemers hebben (met terugwerkende kracht) recht op een gemiddelde onregelmatigheidstoeslag tijdens verlof en vakantie. Dat was onlangs het oordeel van zowel het Europese Hof van Justitie als de rechtbank in Den Haag.

Werknemers die op onregelmatige tijden werken, zoals in het weekend, heel vroeg of juist heel laat, krijgen meestal een onregelmatigheidstoeslag (ORT). Tijdens verlof of ziekte wordt die toeslag niet doorbetaald.
Onlangs oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat de ORT moest worden gezien als onderdeel van het salaris. Daarom zouden werknemers recht moeten hebben op een gemiddelde ORT tijdens vakantie en verlof.

ORT met terugwerkende kracht uitbetalen

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof stapte de beroepsvereniging voor gezondheidszorgers NU‘91 met een verpleegkundige die geen ORT over haar vakanties en verlof kreeg naar de rechtbank in Den Haag om te toetsen of de uitspraak van het Europese Hof ook van toepassing was op de Nederlandse situatie. De werkneemster en NU’91 werden in het gelijk gesteld. Het ziekenhuis moest haar deze toeslag met terugwerkende kracht – over maximaal de afgelopen vijf jaar –  uitbetalen. Let op: ook bij vorige werkgevers.

Werknemer moet zelf achterstallige ORT claimen

Werknemers die regelmatig ORT krijgen, moeten zelf het initiatief nemen om eventuele achterstallige ORT op te eisen bij de werkgever. Wel wordt er al in sommige cao’s afgesproken dat werknemers recht hebben op ORT tijdens vakantie en verlof.
Kantonrechter Den Haag, 2 juni 2015, ECLI (verkort): 6327