Pleidooi: vakantiedagen inruilen voor scholing

16 maart 2015 | Door redactie

Niet loonsverhoging en meer vakantiedagen zouden op de agenda van de vakbond moeten staan, maar vakmanschap en scholing. Daarvoor pleit voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. Een baan voor het leven bestaat niet meer. Daarom is het belangrijk dat de vakbeweging werk maakt van het versterken van de kennis en kunde van werknemers, vindt Castelein.

Volgens Castelein is scholing in veel cao’s een ondergeschoven kindje. De vakbeweging zou volgens hem veel meer moeten investeren in de inzetbaarheid van werknemers in plaats van vast te houden aan verworven rechten zoals het stakingsrecht, loonsverhoging en vakantie en verlof. 

Scholing in plaats van vakantiedagen

Onlangs riep Castelein de vakbeweging dan ook op om in de eerstvolgende cao-onderhandelingen afstand te doen van bijvoorbeeld tien vakantiedagen. Die dagen kunnen worden besteed aan functie- of branche-overstijgende scholing en persoonlijke ontwikkeling. Door tijdig bij en om te scholen, staat een werknemer bij ontslag dan niet met lege handen, maar kan hij weer snel aan de slag in een andere functie of een andere sector. 

Voorbeeld nemen aan gildes: proeve van bekwaamheid en kennisoverdracht

Castelein wil ook het model van de gildes (waaruit de vakbeweging ooit is ontstaan) nieuw leven inblazen. Wie lid wilde worden van een gilde, moest een proeve van bekwaamheid afleggen. Kennis en vaardigheden werden overgedragen van meester op gezel. En een goede gezel kon zelf ook meester worden. Ook was er veel respect voor oudere werkenden. Met de nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt zou de vakbond hier volgens Castelein weer een voorbeeld aan kunnen nemen. Bent u het eens met het pleidooi van Castelein? Vul de poll hiernaast in.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten