Rechter ziet geen grond voor loonoffer V&D

26 februari 2015 | Door redactie

De rechter heeft V&D verboden om een loonoffer door te voeren voor de werknemers die lid zijn van de vakbonden FNV of CNV. De beoogde eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden is namelijk in strijd met de arbeidsrechtelijke regels die de werknemer beschermen.

Het in nood verkerende warenhuis V&D had het plan om een collectieve salarisverlaging voor haar winkelmedewerkers toe te passen. Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan zo’n loonoffer, zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Zoek eerst naar alternatieven voor loonoffer’. Dat de kantonrechter nu besloten heeft om het loonoffer niet toe te staan, is dan ook geen verrassing.

Onderscheid tussen vakbondsleden en niet-vakbondsleden

Wel geldt het verbod alleen voor werknemers die lid zijn van de vakbonden FNV of CNV. FNV wilde een verbod op het loonoffer voor alle V&D-werknemers, maar de rechter heeft geoordeeld dat de werknemersorganisatie alleen haar leden vertegenwoordigde. Er was te weinig bewijs dat de vakbond ook de steun had van andere V&D-werknemers. Zo haalde V&D tijdens het kort geding een enquête aan waaruit bleek dat een deel van het personeel wel tot een loonoffer bereid was.

Werknemers mogen wel akkoord gaan met salarisverlaging

Ondanks het eenzijdige verbod behouden zowel werknemers die lid zijn van FNV of CNV als werknemers die geen vakbondslid zijn, de mogelijkheid om akkoord te gaan met het loonoffer. V&D heeft echter aangegeven nu eerst in hoger beroep te gaan en het loonoffer voorlopig in de ijskast te zetten, ook voor niet-vakbondsleden. Een beloningsonderscheid tussen werknemers zou voor een vreemde beloningsstructuur zorgen en V&D weet nog niet wie er lid is van een vakbond. Ook kunnen de niet-vakbondsleden zelf naar het gerecht stappen of gewoon lid worden van FNV of CNV.
Rechtbank Amsterdam, 23 februari 2015, ECLI (verkort): 899