Subsidie om deeltijders meer uren te laten werken

2 juli 2024 | Door redactie

Om te onderzoeken wat er nodig is voor deeltijders om meer uren te werken, is er op internetconsultatie.nl een subsidieregeling gepubliceerd. De subsidie is bestemd voor zeven verschillende activiteiten. Werkgevers spelen hierbij een belangrijke rol.

De regeling heet Tijdelijke subsidieregeling onderzoek interventies ter uitbreiding arbeidstijd. Samenwerkingsverbanden die subsidie kunnen krijgen, bestaan in elk geval uit enerzijds één of meer werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen of brancheorganisaties, en anderzijds een interventiepartner.

Organisaties met personeel zijn interventiepartner

Voor het samenwerkingsverband zijn interventiepartners nodig. Dit zijn werkgevers die de activiteiten uitvoeren binnen hun organisaties. Zij moeten hierbij de door de kennisinstelling voorgeschreven wetenschappelijk methode toepassen.

Interventies voor alle sectoren

In de subsidieregeling staat omschreven welke interventies onderzocht mogen worden. Voor alle sectoren gaat het om:

  • het stimuleren van een ‘oudervriendelijke’ organisatie, waarin mannen en vrouwen gelijk worden benaderd; en
  • het berekenen van de marginale druk (dit is de belastingdruk die werkenden ervaren bij een extra verdiende euro bij een bruto-inkomensstijging), waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de WerkUrenBerekenaar.

Interventies voor specifieke sectoren

Voor de sectoren zorg en welzijn, onderwijs en kinderopvang zijn vijf extra interventies geformuleerd, die met behulp van de subsidie onderzocht kunnen worden. Het gaat om:

  • het bekijken wat op maat gemaakte alternatieve roostering (verdiepingsartikel) betekent en deze met werknemers die dat willen, uitproberen;
  • het herstructureren van taken, waarbij een andere verdeling van werkzaamheden wordt uitgeprobeerd;
  • leidinggevenden en werknemers leren hoe zij gesprekken (tools) over meer uren werken op een goede manier kunnen voeren;
  • combinatiebanen, waarbij met de werknemer wordt onderzocht hoe het werk met andere functies, rollen of taken kan worden gecombineerd om zo meer uren te kunnen werken;
  • mantelzorgvriendelijke organisaties, waarbij binnen organisaties informatie wordt verspreid over regelingen en mogelijkheden voor mantelzorg (toolbox).

In de bijlage bij de subsidieregeling (PDF) staat een nadere uitwerking van alle te onderzoeken interventies.

Belangrijke data

De internetconsultatie loopt tot en met 8 juli 2024. Het voorgenomen aanvraagtijdvak voor de subsidie loopt van maandag 13 januari 2025 9:00 uur tot en met vrijdag 14 februari 2025 17:00 uur.