Toch niet meer cafeteren met meer- en overuren per 2018

9 november 2017 | Door redactie

Hoewel het na de publicatie van de Verzamelwet SZW 2018 leek alsof werknemers na 1 januari 2018 onder voorwaarden het loon over overuren en meeruren mogen blijven inzetten in een cafetariasysteem, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat dit niet het geval is.

Per 1 januari 2018 is het inzetten van het minimumloon over overuren en meeruren in een cafetariastelsel definitief niet meer mogelijk. Oók niet als er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) andere afspraken vastgelegd zijn. Nu kan dat nog wel, waardoor werknemers belast overwerkloon kunnen omzetten in een onbelaste vergoeding en zo netto meer loon overhouden. Afwijken van de nieuwe regels voor meerwerk en overwerk kan alleen per cao en alleen als de werknemer zijn loon voor overuren en meeruren omzet in extra vakantie-uren: de zogenoemde tijd-voor-tijd.

Meer dan minimum wel inzetten

De nieuwe regels staan in de Verzamelwet SZW 2018. Wat nog wel mag, is loon over overuren en meeruren dat hoger is dan het wettelijk minimumloon (tools) inzetten voor een cafetariaregeling (e-learning). Het deel van het loon dat onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) valt, mag echter niet ingezet worden. De enige uitzondering op die regel is dus een tijd-voor-tijd-regeling die per cao is vastgelegd. Voor 2018 geldt een overgangsregeling, in dat jaar is een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en werknemer voldoende.