Werkgevers vinden oudere werknemers te duur

17 juni 2015 | Door redactie

Er moeten meer maatregelen komen om de hoge werkloosheid onder ouderen te bestrijden volgens het Centraal Planbureau (CPB). Werkgevers staan namelijk niet te springen om oudere werknemers in dienst te nemen. Dat komt door de relatief hoge lonen en ontziemaatregelen in cao’s.

De werkloosheid onder ouderen is hoog. Bijna de helft van de langdurige werklozen is ouder dan vijftig jaar. Uit een rapport (pdf) van het CPB blijkt dat er hervormingen op de arbeidsmarkt nodig zijn om ouderen aan het werk te krijgen. Het huidige beleid zorgt ervoor dat oudere werknemers duurder zijn en meer rechten hebben, zoals seniorendagen en een hogere ontslagvergoeding bij een langer dienstverband.

Minder leeftijdsvoordelen voor ouderen

Volgens het CPB moet de hoge werkloosheid onder ouderen worden aangepakt onder andere door de werkloosheidsuitkering te laten dalen met de werkloosheidsduur, ontslagbescherming minder afhankelijk maken van de lengte van het dienstverband en minder leeftijdsvoordelen op te nemen in cao’s.

Arbeidsvoorwaarden mogen niet zomaar wijzigen

Mocht de bestuurder plannen hebben om de voordelen voor oudere werknemers in het arbeidsvoorwaardenreglement te verminderen, overweeg dan de redenen die hij hiervoor heeft. Het kan een manier zijn om het in dienst nemen van oudere werknemers betaalbaar te maken. Zo heeft deze doelgroep ook meer kansen bij vacatures in uw organisatie. Let wel op dat de arbeidsvoorwaarden voor de huidige werknemers niet zomaar mee mogen wijzigen.