Werknemer vindt flexibel werken belangrijk

30 november 2015 | Door redactie

Heeft u straks uw eindejaarsgesprek, en wilt u gaan onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden, zorg dan voor alternatieven als een hoger salaris er niet in zit. Misschien heeft u wel meer plezier van flexibele arbeidstijden.

Tijdens het eindejaarsgesprek kunnen de arbeidsvoorwaarden onderwerp van gesprek zijn. Een hoger salaris is echter niet het enige wat u kunt vragen. Werknemers vragen ook om flexibele werktijden of een opleiding. Uit een rapport van onderzoeksbureau Intelligence Group blijkt dat flexibele werktijden de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor medewerkers in Nederland. Het onderzoeksbureau legde 21 criteria voor aan 6.800 deelnemers verdeeld over vijf categorieën: man, vrouw, loondienst, student/scholier en werkloos.

Voorkeur arbeidsvoorwaarden verschilt per doelgroep

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeuren voor arbeidsvoorwaarden verschillen per doelgroep. Over het geheel bezien, zijn flexibele arbeidstijden het belangrijkst, gevolgd door de reiskostenvergoeding en de pensioenregeling (tools). Vooral studenten en vrouwen blijken veel waarde te hechten aan flexibele arbeidstijden en de balans tussen werk en privé. Mannen gaan vaker voor een salarisverhoging of andere financiële prikkels en hebben meer oog voor de pensioenregeling. Werklozen noemen de reiskostenvergoeding de voornaamste arbeidsvoorwaarde. Ook de leeftijdvan de respondenten blijkt een rol te spelen. Zo is een goede pensioenregeling voor werknemers van 50 jaar en ouder veruit het belangrijkst. Starters op de arbeidsmarkt hechten echter (nog) niet zo veel waarde aan hun pensioenopbouw.