Werknemers Big Bazar dagen werkgever voor de rechter

Vakbond FNV heeft namens een groot aantal werknemers van winkelketen Big Bazar een zaak aangespannen tegen de werkgever, Mirage Retail Group. De werknemers zijn het er niet mee eens dat zij voor bepaalde diensten geen toeslagen meer krijgen. De versobering van de toeslagen staat in de arbeidsvoorwaardenregeling die de directie eind vorig jaar in overleg met de OR heeft opgesteld.

13 november 2020 | Door redactie

In de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die sinds eind vorig jaar van kracht is, zijn diverse toeslagen gehalveerd of zelfs helemaal vervallen. Hoewel de nieuwe avr is opgesteld in overleg met de ondernemingsraad (OR), waren veel werknemers het niet eens met deze versobering van de arbeidsvoorwaarden. Zij trokken bij de directie aan de bel, maar dat had weinig resultaat. De vakbond eist nu namens de werknemers bij de rechter dat de directie de versobering van de toeslagen terugdraait.

FNV vindt compensatieregeling onvoldoende

De directie is verbaasd dat FNV naar de rechter is gestapt. Volgens CEO Hans Danhof heeft Big Bazar zijn avr enerzijds vanwege de nieuwe fiscale regels vernieuwd, anderzijds was er bij de werknemers behoefte aan een duidelijker reglement. Hij benadrukt dat de werknemers hier geen financieel nadeel van mochten ondervinden. Daarom stelde de directie met de werknemers een individuele compensatieregeling op. FNV vindt de compensatie echter onvoldoende. Werknemers lopen soms meer dan € 1.000 per jaar aan inkomsten mis, maar krijgen slechts € 50 bruto per maand. De vakbond berekende dat Big Bazar hierdoor al € 750.000 heeft bespaard. De directie heeft de vakbond inmiddels uitgenodigd voor een gesprek om tot een oplossing te komen.

Organisatie mag arbeidsvoorwaardenregeling opstellen in overleg met OR

Big Bazar is niet de eerste organisatie die een arbeidsvoorwaardenregeling opstelt met de OR in plaats van een (bedrijfs)cao met de vakbond. Winkelketen Action onderhandelde met de OR in plaats van met de vakbond en supermarktconcern Jumbo ruilde de vakbonden in voor de COR. Het grote voordeel van het opstellen van een avr met de OR is dat de raad de gehele achterban vertegenwoordigt en niet alleen de werknemers die vakbondslid zijn. De OR kan de achterban raadplegen en de avr optimaal laten aansluiten op de wensen en behoeften van de werknemers voordat de raad zijn instemming geeft (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden). Het nadeel is dat OR-leden meestal minder ervaring hebben met het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden dan de vakbonden. De OR doet er in dat geval dan ook verstandig aan om zich te laten bijstaan door een externe deskundige (artikel 16 WOR). De kosten hiervoor zijn volgens artikel 22 WOR voor de bestuurder, als de OR hem hierover vooraf informeert. Verder kan elke werknemer bezwaar maken tegen een bepaling in de avr waarmee hijzelf niet uitdrukkelijk akkoord is gegaan. Cao-bepalingen zijn wel bindend.

Update 23 november 2020

Big Bazar heeft de rechtszaak niet afgewacht. De winkelketen maakte vorige week bekend dat zij de werknemers de misgelopen toeslagen gaat terugbetalen. Dit kan oplopen tot meer dan € 1.000 per werknemer. Werknemers die voor 1 december 2019 in dienst waren, krijgen de zondagtoeslag van 100% en compensatie voor avond- of zaterdagwerk terug. Bovendien krijgen werknemers die de filiaalmanager bij afwezigheid vervangen weer een vervangingstoeslag.