Werknemers moeten intieme relatie op de werkvloer melden

18 juni 2024 | Door redactie

De liefde kan zo mooi zijn, maar op de werkvloer is het niet altijd even handig. Oliegigant BP heeft daarom, met terugwerkende kracht, een meldplicht voor intieme relaties op het werk ingevoerd.

Naast de meldplicht voor alle werknemers moeten de 4.500 senior managers vóór 1 september dit jaar melden of zij in de afgelopen drie jaren een intieme relatie hebben gehad met een collega of een freelancer. Wie zich niet aan de meldplicht houdt, loopt het risico op ontslag. Arbeidsrechtjuristen vragen zich af of een werkgever een meldingsplicht met terugwerkende kracht in kan voeren. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Risico's van intieme relaties op het werk

BP voert de meldregeling (verdiepingsartikel) in om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar liefdesrelaties op het werk brengen meer risico's met zich mee. Een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kan leiden tot scheve blikken en voortrekkerij. Daarnaast bestaat het risico dat die relatie leidt tot grensoverschrijdend gedrag, omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.
Ook kan er een verhoogd risico op fraude ontstaan als (bijvoorbeeld) werknemers op een financiële positie een amoureuze verhouding met elkaar hebben. En tot slot: de liefde tussen collega's kan ook overgaan. Dit kan ongemakkelijke situaties op de werkvloer en in de samenwerking veroorzaken. Toch mag een werkgever intieme relaties op het werk niet zomaar verbieden.

Recht op vrije partnerkeus versus maatregelen

Artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens garanderen het recht op privacy, waaronder de vrije partnerkeus. Iedereen heeft het recht om een affectieve relatie aan te gaan met de persoon van zijn keuze. In principe mag de werkgever zich daar niet mee bemoeien.
Toch mag een werkgever in bepaalde situaties wel maatregelen nemen, op grond van zijn instructierecht. Werkgevers doen er verstandig aan om op basis hiervan een gedragscode (tool) op te stellen. Vaak staat in zo’n gedragscode in ieder geval een meldingsplicht. Een relatie verbieden mag een werkgever niet, maar als hij daar voldoende zwaarwegende redenen voor heeft, kan bijvoorbeeld overplaatsing of ontslag een passende maatregel zijn.