Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

In deze toolbox staan voorbeelden van personeelsregelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, onkosten, vakantie, verlof, verzuim, ongewenst gedrag, huisregels en gedrag. Ook krijgt u tips over de invoering, de vormgeving en de rol van de medezeggenschap en de individuele werknemers bij een personeelshandboek.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

  Stel een handboek op voor al uw personeelsregelingen

  Maak snel en eenvoudig een gedegen personeelshandboek met deze toolbox. In deze toolbox vindt u de meest voorkomende regelingen, gedragscode en instructies. Ook vindt u informatie over belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden bij invoering of wijziging van het handboek binnen uw organisatie. Open de toolbox en ga van start met het maken van een goed personeelshandboek.

 • 2

  Van start met het personeelshandboek

  Regels voor werknemers samenbundelen in personeelshandboek

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 13-03-2019

  In de arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken die u met de werknemer maakt over de voorwaarden waaronder hij voor uw organisatie aan de slag gaat. Naast deze afspraken gelden er in uw organisatie doorgaans ook allerlei algemene regels. Deze kunt u beter in een apart document verwerken, of beter gezegd: in een samenstelling van documenten. Welke aandachtspunten zijn er voor dit personeelshandboek?


  Meer uit het personeelsreglement halen

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 22-06-2020

  Ook uw personeelsreglement staat vast bomvol met regelingen voor de werknemers: het vakantie- en verlofreglement, een verzuimreglement, het beloningsbeleid, de gedragsregels, de collectieve zorgverzekering en ga zo maar door. In het personeelsreglement zet u de regeltjes op een rij. Er valt echter meer uit te halen. Het reglement kan ook een middel zijn om onder de aandacht te brengen waar de organisatie voor staat en wat u aan de werknemers te bieden heeft. Dat kan motiveren!


  Een personeelshandboek opzetten: de basis

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 21-01-2021

  Deze checklist geeft u een overzicht van de aandachtspunten bij het maken van een personeelshandboek


 • 3

  Regel de (primaire) arbeidsvoorwaarden

  Voorbeeld salarisregeling

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 12-02-2021

  Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de wijze waarop salaris wordt berekend en uitbetaald.


  Voorbeeld overwerkregeling

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 16-02-2021

  Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de compensatie van overwerk en meerwerk.


  Voorbeeld arbeidstijdenregeling

  Tool Arbeidstijden Publicatiedatum: 13-08-2019

  Leg de regels omtrent arbeidstijden vast in een personeelsreglement. Deze tool helpt u hierbij.


  Voorbeeldregeling aanpassing arbeidsduur

  Tool Arbeidstijden Publicatiedatum: 13-08-2019

  Leg met behulp van dit reglement vast hoe u met verzoeken voor het aanpassen van arbeidsduur omgaat.


  Voorbeeld autoregeling

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 08-08-2019

  Dit reglement zet de rechten en plichten van een werknemer met een auto van de zaak zwart-op-wit.


  Voorbeeld thuiswerkregeling

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 06-11-2020

  Stel eenvoudig een compleet en passend thuiswerkreglement op voor uw organisatie.


  Voorbeeld bonusregeling

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 20-07-2021

  Deze kant-en-klare bonusregeling kunt u gebruiken als basis om goede afspraken te maken over het recht op een bonus.


 • 4

  Regel de onkostenvergoedingen

  Voorbeeld studiekostenregeling

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 13-08-2019

  De voorwaarden waaronder werknemers voor hun werk een opleiding mogen volgen, kunt u regelen in een studiekostenreglement. Bekijk de tool.


  Voorbeeld onkostenregeling

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 16-02-2021

  Gebruik deze regeling om vast te leggen hoe in uw organisatie met onkostenvergoedingen omgegaan wordt.


  Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril werkgever

  Tool Arbowet Publicatiedatum: 01-02-2021

  Gebruik deze voorbeeld regeling om het vergoeden van een beeldschermbril (computerbril) door de werkgever vast te leggen.


  Voorbeeldregeling voor bedrijfshulpverleners (bhv’ers)

  Tool Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum: 20-10-2020

  Met dit voorbeeldreglement voor bhv'ers regelt u de vergoedingen voor de verplichte bedrijfshulpverlening in uw organisatie.


  Regeling thuiswerkvergoeding

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 18-03-2021

  Met deze voorbeeldregeling kunt u een onkostenvergoeding voor werknemers bij thuiswerken invoeren.


 • 5

  Regel verzuim, vakantie en verlof

  Voorbeeld ziekteverzuimregeling

  Tool Re-integratie Publicatiedatum: 10-10-2019

  Met dit model kunt u eenvoudig een regeling ziekteverzuim opstellen. Binnen 10 minuten heeft u een compleet reglement voor uw organisatie


  Voorbeeldregeling loondoorbetaling bij ziekte

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 09-02-2021

  Met deze voorbeeldregeling regelt u de loondoorbetaling bij ziekte.


  Voorbeeld vakantieregeling

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 13-08-2019

  Voorkom discussies en conflicten met heldere regels rond het opbouwen en opnemen van vakantie in uw organisatie.


  Voorbeeld verlofregeling

  Tool Verlofregelingen Publicatiedatum: 22-02-2021

  Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.


 • 6

  Regels bij ongewenst gedrag

  Voorbeeldregeling ongewenst gedrag

  Tool PSA Publicatiedatum: 07-08-2019

  Welk gedrag verwacht de werkgever van werknemers en van anderen? Een basisreglement waarin dit is vastgelegd, vindt u in deze tool.


  Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

  Tool PSA Publicatiedatum: 07-08-2019

  Werkgevers moeten paal en perk stellen aan negatieve factoren op de werkvloer. Dring PSA terug met een goede klachtenregeling!


  Voorbeeldregeling klachtencommissie

  Tool PSA Publicatiedatum: 13-08-2019

  Help uw klachtencommissie machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie te signaleren, beëindigen en te voorkomen door middel van deze tool.


  Regeling alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

  Tool Preventie Publicatiedatum: 06-10-2020

  Met dit reglement regelt u het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen die het bewustzijn kunnen beïnvloeden in uw organisatie.


 • 7

  Stel huisregels op

  Voorbeeldregeling bedrijfskleding

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 07-08-2019

  Dragen werknemers kleding van de zaak, dan moet de werkgever daar voorschriften voor op papier zetten. Deze tool geeft daarvoor richtlijnen.


  Voorbeeldregeling kleding en uiterlijke verzorging

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 07-08-2019

  Het is verstandig om afspraken over kleding op het werk vast te leggen. Dit voorbeeldprotocol met gedragsnormen is een goede richtlijn.


  Voorbeeldregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

  Tool Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Publicatiedatum: 08-08-2019

  Zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden door middel van de regeling persoonlijke beschermingsmiddelen.


  Voorbeeldregeling e-mail- en internetgebruik

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 13-08-2019

  Reguleer internetgebruik en e-mailverkeer in uw organisatie zonder de privacy van de werknemers aan te tasten.


  Voorbeeldregeling veilig datagebruik bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 14-05-2020

  Met dit kant-en-klare reglement maakt u snel goede afspraken met uw werknemers over veilig datagebruik bij thuiswerken


  Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken

  Tool Thuiswerken Publicatiedatum: 20-04-2020

  Leg de afspraken met uw werknemers over de omgang met bedrijfseigendommen bij thuiswerken vast met behulp van dit voorbeeldreglement.


 • 8

  Stel gedragsregels op

  Bedrijfsgedragscode

  Tool Zakelijke communicatie Publicatiedatum: 07-08-2019

  Er zijn gedragsregels voor het omgaan met klanten, leveranciers, concurrenten en derden. Wat kunt u daarover vastleggen?


  Gedragsregels voor omgaan met zwangere werkneemsters

  Tool Zwangerschap Publicatiedatum: 11-11-2019

  Het is slim om de gedragsregels voor het omgaan met zwangere en pas bevallen werkneemsters op te nemen in het personeelshandboek.


  Voorbeeld klokkenluidersregeling

  Tool Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: 07-08-2019

  Werknemers moeten misstanden in de organisatie veilig kunnen melden. Deze tool biedt een model voor de (verplichte) klokkenluidersregeling.


  Gedragscode omgaan met social media

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 07-08-2019

  Het is verstandig om als werkgever een gedragscode op te stellen voor het gebruik van sociale netwerken en blogs. Deze tool helpt u hiermee.


 • 9

  De invoering van het personeelshandboek

  Personeelshandboek vereist betrokkenheid OR

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 09-05-2011

  Stel, uw bestuurder heeft plannen om een personeelshandboek op te stellen. Of hij vindt het wel eens tijd worden om het huidige handboek te herzien. Een welwillende bestuurder zal het nieuwe of gewijzigde personeelsreglement eerst voorleggen aan de ondernemingsraad. Er zijn een aantal zaken waar u dan op moet letten.


  Hoe introduceert u het personeelshandboek bij uw medewerkers?

  Vraag & Antwoord Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 12-02-2021

  Onze organisatie is de laatste tijd flink gegroeid, waardoor we veel voordelen zien in een personeelshandboek. Daarmee regelen we alle arbeidsvoorwaarden, onkostenvergoedingen, instructies en gedragscodes op één overzichtelijke plek. Maar hoe introduceren we een personeelshandboek binnen de organisatie?


  Moet een werknemer tekenen voor elke wijziging van het personeelsreglement?

  Vraag & Antwoord Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 24-07-2019

  Wij brengen regelmatig wijzigingen aan in het personeelsreglement. Moeten we werknemers hier iedere keer opnieuw voor laten tekenen?