Gedragscode omgaan met social media

Reglement

MS Word 50.75 kb

07-08-2019

Download deze tool
Diverse werknemers, bijvoorbeeld marketeers, werken met sociale netwerken of blogs. Wat mag wel en wat mag niet wat betreft social media binnen uw organisatie? Het is verstandig om hierin één lijn te trekken. Door een gedragscode op te stellen schept u duidelijkheid. Deze tool helpt u met het opstellen van goede richtlijnen. De invoer van een gedragscode kan niet zonder overleg met de ondernemingsraad. Zij hebben in deze situaties instemmingsrecht via artikel 27 lid 1 onder d WOR.


Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.