Voorbeeldregeling loondoorbetaling bij ziekte

Reglement

MS Word 64.92 kb

09-02-2021

Download deze tool
Met deze voorbeeldregeling regelt u de loondoorbetaling bij ziekte.

Als een werknemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten door ziekte of een ongeval, is het belangrijk om duidelijke afspraken te hebben over loondoorbetaling.

Hoe lang ontvangt de werknemer nog salaris? Wat is de hoogte van het salaris? Onder welke voorwaarden moet het salaris worden doorbetaald?Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.