VERDIEPINGSARTIKEL

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

14 maart 2023 5 minuten Door redactie

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten arbeidsvoorwaarden. Het is daarom van belang dat uw OR op de hoogte is en blijft van de geldende arbeidsvoorwaarden in uw organisatie en dat u weet hoe deze tot stand komen en kunnen worden aangepast. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden en de regelingen waarin deze zijn vastgelegd, heeft uw OR verschillende rechten en verplichtingen.

‘Arbeidsvoorwaarden’ is geen wettelijk gedefinieerd begrip. Feitelijk gaat het om alle voorwaarden op basis waarvan werknemers arbeid verrichten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het loon van een werknemer, de arbeidstijden, de vakan

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.