Hoe kunnen wij medewerkers helpen met het individueel keuzebudget?

19 maart 2021

Onze afdeling krijgt vaak vragen over het individueel keuzebudget: er is keuzestress over de opties die werknemers hebben. Hoe kunnen wij hen helpen?

In een cao of arbeidsvoorwaardenreglement worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden die een werknemer kan inzetten voor een ruil (de bronnen) én welke arbeidsvoorwaarden de werknemer kan kiezen als bestemming van de ruil (de doelen). Als bronnen kent het individueel keuzebudget doorgaans  de vakantiebijslag, de eindejaarsuitkering en bovenwettelijke vakantiedagen. Als doelen komen naar voren: extra salaris, extra vakantie- of verlofrechten, extra pensioenopbouw, studie voor opleiding of beroep, vakbondscontributie, aanvullende mobiliteitsvoorzieningen.

Zo’n flexibel arbeidsvoorwaardenpakket geeft de werknemer enerzijds de vrijheid om te kiezen, maar anderzijds legt het ook de verantwoordelijkheid van het maken van de ‘juiste’ keuze expliciet bij de werknemer.

Coach inhuren

Als extra service voor de werknemer kunt u een financiële coach inhuren. Dit kost weliswaar geld, maar dit ontlast de financiële administratie, de HR-afdeling en de salarisadministratie. Het inhuren van een externe coach helpt ook om de grenzen van de verantwoordelijkheid van de werkgever aan te geven. Hoe een werknemer zijn financiële huishouding wil regelen, is zijn eigen verantwoordelijkheid. De te maken afweging hangt ook van persoonlijke factoren af, zoals persoonlijke en financiële omstandigheden.