Is pensioenregeling bij nulurencontract verplicht?

14 oktober 2016

Wij willen een werknemer een nulurencontract aanbieden voor onbepaalde tijd. Zijn we bij een nulurencontract verplicht om een pensioen aan te bieden? Wij hebben voor al onze medewerkers een collectief pensioen.

Als de werknemer behoort tot dezelfde groep van werknemers, aan wie de werkgever al een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst heeft gedaan, moet hij een aanbod ontvangen (art. 7 Pensioenwet). Onderscheid op grond van parttime werkzaamheden is niet toegestaan (art. 8 PW). 

Geen onderscheid toegestaan

Werkgevers mogen qua arbeidsvoorwaarden (en een pensioenregeling wordt als zodanig aangemerkt) geen onderscheid tussen werknemers maken op basis van de omvang van de arbeidsduur, tenzij dat onderscheid objectief wordt gerechtvaardigd. Zie voor het verbod op deze vorm van discriminatie artikel 7:648 BW, met het voorbehoud uit lid 1: tenzij een dergelijk onderscheid ‘objectief gerechtvaardigd is’.