Kan de werkgever sancties opleggen bij negeren veiligheidsinstructies?

10 juli 2019

Een werknemer weigert gehoor te geven aan de veiligheidsinstructies van de werkgever. Kan de werkgever hiervoor arbeidsrechtelijke sancties opleggen?

Op grond van artikel 7:660 BW is de werknemer verplicht zich te houden aan instructies voor het verrichten van arbeid. Om veiligheid te kunnen waarborgen en arbeidsongevallen en bero

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.