Moet ik de OR informeren over overtredingen van de gedragscode?

22 juli 2019

Een werknemer heeft een waarschuwing gekregen voor het overtreden van onze gedragscode. De OR heeft dit via via vernomen en geeft aan graag over dit soort zaken geïnformeerd te worden. Maar hier ben ik toch niet toe verplicht?

Als het niet om een werknemer gaat die lid is van de ondernemingsraad (OR), is uw HR-afdeling niet verplicht om de OR op de hoogte te stellen. Leidinggevenden en HR-professionals zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van een gedragscode en het eventueel opleggen van een disciplinaire straf. Sterker nog: het is tegen elk principe van bescherming van de gegevens van werknemers om dergelijke informatie te delen met anderen dan de direct betrokkenen.

Stelselmatige fouten

De OR gaat niet over individuele gevallen. De OR gaat over beleid, waaronder de invoering, wijziging en afschaffing van een gedragscode. Dus als er binnen de organisatie beleid is op het vlak van disciplinaire maatregelen, wordt de OR alleen actief als dat beleid veranderd moet worden of als de organisatie het stelselmatig niet goed uitvoert of onredelijk toepast. Pas als werknemers zich actief en herhaaldelijk melden bij de OR met ervaringen van onredelijke toepassing van het HR-beleid en de OR meldt zich daarvoor bij u, kunt u daar niet omheen.

Bespreking personeelsbeleid

De OR heeft recht op informatie (waaronder het aantal opgelegde disciplinaire straffen per jaar) en heeft recht op bespreking van het personeelsbeleid met u als HR-professional, maar bijvoorbeeld ook met de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. De ondernemingsraad kan het onderwerp ook een keer op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder om hem te bevragen over nut en noodzaak, de toepassing en welk effect de maatregelen sorteren. De bestuurder kan dan weer bij u aankloppen.