Wat zijn inconveniënten en inconveniënte uren?

4 mei 2021

In de cao en op internet lezen we dat we een toeslag moeten betalen over inconveniënte uren. Maar wat zijn inconveniënten eigenlijk?

Synoniemen van inconveniënten zijn ongerief, hinder, last of ongemak. In het arbeidsrecht zijn inconveniënte uren die uren waarop een werknemer te maken heeft met ongunstige omstandigheden om in te werken.

In cao's, personeelsregelingen of arbeidsovereenkomsten kan een toeslag worden afgesproken voor het werken op die uren. Dit heet dan een inconveniëntentoeslag.

Welke soorten inconveniëntentoeslag zijn er?

De meest voorkomende toeslagen zijn:

  • onregelmatigheidstoeslag (ort): werken buiten de reguliere werktijden
  • toeslag voor het werken op zon- en feestdagen
  • consignatietoeslag: toeslag voor het oproepbaar zijn bij spoedgevallen in de vrije tijd van de werknemer 
  • overwerktoeslag
  • toeslag voor het werken in ploegendiensten

Zijn deze toeslagen verplicht?

De toeslagen zijn niet in de wet geregeld. Dat betekent dat een werkgever alleen verplicht is om deze te betalen als dat in de cao, een personeelsregeling of de arbeidsovereenkomst is afgesproken.