Welke soorten kledingvoorschriften zijn er?

29 juli 2019

Welke mogelijkheden heeft een organisatie voor het invoeren van voorschriften voor de kleding die werknemers op het werk dragen?

Als een werkgever kledingvoorschriften wil invoeren, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze hangen af van het karakter van het voorschrift. De mogelijkheid tot het invoeren van wettelijke, functionele of algemene kledingvoorschriften wordt bepaald door het karakter van de activiteiten die het bedrijf uitvoert. Hieronder kunt u lezen welke voorschriften mogelijk op uw organisatie van toepassing zijn.

  • Wettelijke voorschriften 
    Op wettelijke gronden, bijvoorbeeld vanuit arboveiligheids- of gezondheidsoogpunt, kunnen kledingvoorschriften voorgeschreven worden. Zo kunt u vragen om veiligheidskleding te dragen, zoals veiligheidsschoenen, brandwerende kleding of een helm.

  • Functionele kledingvoorschriften 
    Een bedrijf kan kiezen voor een uniforme presentatie via bedrijfskleding. Het bedrijf stelt hiervoor kleding ter beschikking van de werknemers. In dat geval gaat het om functionele bedrijfskleding en functionele kledingvoorschriften. Op die manier is bijvoorbeeld een werknemer van een restaurant of bank voor klanten goed te herkennen.

  • Algemene kledingvoorschriften 
    Als er geen wettelijke of functionele kledingvoorschriften van toepassing zijn, kunnen er algemene kledingvoorschriften worden opgelegd. Deze kledingvoorschriften komen voort uit het instructierecht van de werkgever op basis van 7:660 Burgerlijk Wetboek (BW). De algemene kledingvoorschriften worden ook wel ordevoorschriften genoemd. Het recht om deze voorschriften op te leggen, komt voort uit de ondergeschiktheid van een werknemer in de arbeidsrelatie met de werkgever. De werkgever mag bepaalde (kleding)eisen stellen, omdat een werknemer het bedrijf vertegenwoordigt.