Arbeidsvoorwaarden

Voordat een werkgever en een werknemer met elkaar in zee gaan, bespreken zij samen onder welke voorwaarden de werknemer de arbeid gaat verrichten. Natuurlijk komen hierbij het loon en de uren die de werknemer per week zal werken ter sprake, maar naast deze primaire arbeidsvoorwaarden zijn er ook secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een auto van de zaak, een reiskostenvergoeding of een opleiding op kosten van de werkgever.

Wat de organisatie een werknemer kan aanbieden, is afhankelijk van de financiële mogelijkheden, hoe graag de werkgever de werknemer aan zich wil binden en wat er bepaald is in de wet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Nieuws

Ondernemersvertrouwen stijgt langzaam in april 2024

17-05-2024

Het lijkt erop dat het vertrouwen onder ondernemers – hoewel vooralsnog negatief – langzaam aan het terugkeren is. Uit een onderzoek van ond...

Rol OR bij nieuw functiewaarderingssysteem

10-04-2024

Als de werkgever een nieuw functiewaarderingssysteem wil invoeren, moet hij dit plan eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR he...

Werkgevers onderscheiden zich met vrijwilligerswerk

28-03-2024

Steeds meer werkgevers geven werknemers de tijd om vrijwilligerswerk te doen. Ter inspiratie van werkgevers hebben NVP (het netwerk voor HR-...

Gespreide vakantie mogelijk goedkoper dan bouwvak

22-03-2024

Hoewel de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht is, hanteren veel organisaties in de bouwsector deze vakantieperiode nog wel. Wil een bestu...

Recent verschenen