Arbeidsvoorwaarden

Voordat een werkgever en een werknemer met elkaar in zee gaan, bespreken zij samen onder welke voorwaarden de werknemer de arbeid gaat verrichten. Natuurlijk komen hierbij het loon en de uren die de werknemer per week zal werken ter sprake, maar naast deze primaire arbeidsvoorwaarden zijn er ook secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een auto van de zaak, een reiskostenvergoeding of een opleiding op kosten van de werkgever.

Op deze pagina vindt u het nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen en voorbeeldreglementen. Voor meer specifieke informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Wat zijn de financiële mogelijkheden en wat schrijft de cao voor?

Wat de organisatie een werknemer kan aanbieden, is afhankelijk van de financiële mogelijkheden, hoe graag de werkgever de werknemer aan zich wil binden en wat er bepaald is in de wet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

 

Mag een werkgever mondkapjes verbieden?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 16-03-2023

Binnen onze organisatie willen een aantal werknemers een mondkapje dragen. Ondanks dat dit niet nodig is, zijn ze toch bevreesd voor besmetting met een virus. We vinden...

Moet de werkgever zorgen voor veilig vervoer naar het werk?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 16-03-2023

Het komt regelmatig voor dat een werknemer niet naar het werk wil komen, vanwege gladheid, sneeuw of storm. Ook andere oorzaken, zoals een staking van het openbaar vervoer,...

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | Publicatiedatum 09-03-2023

Werknemers die incidenteel naar een klant of naar een congres reizen met eigen vervoer, kunnen een declaratie indienen voor een reiskostenvergoeding. Mogen wij een vervaltermijn...

Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 31-01-2023

In deze toolbox staan voorbeelden van personeelsregelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, onkosten, vakantie, verlof, verzuim, ongewenst gedrag, huisregels en gedrag....

Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-01-2023

Feestdagen zijn – zelfs nu dagelijks naar kantoor gaan niet meer de norm is  – voor veel werknemers een welkome onderbreking van het dagelijkse...

Dit veranderde er per 1 augustus in de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 19-07-2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werkgevers meer verplichtingen rondom het verstrekken van informatie aan werknemers en beperkt de mogelijkheden...

De administratie bij nieuwe werknemers in vijf stappen

Indiensttreding Publicatiedatum 14-07-2022

De komst van een nieuwe werknemer zet veel administratieve processen in gang. De werkgever moet van alles over de werknemer weten en voor de werknemer regelen, maar mag...

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 14-03-2023

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten a...

Voor eenzijdig wijzigen van lonen gelden zeer strikte regels

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 06-03-2023

Als een werkgever met tegenslag te maken krijgt en in de financiële problemen komt, zal hij op zoek gaan naar maatregelen die ervoor kunnen...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning 4 minuten | 01-03-2023

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

Generatiepact voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum 15-02-2023

Door de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd is de gemiddelde werknemer steeds ouder. Een generatiepact kan een manier zijn om oudere werknemers langer op een...

De basis van een personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 24-11-2022

Een personeelshandboek is meer dan een opsomming van personeelsregelingen. Denk aan praktische zaken als een inhoudsopgave en paginanummering. Maar ook aan de boodschap...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-07-2022

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 28-04-2022

Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden gaat vaak niet zonder slag of stoot. Komen de werkgever en de werknemer er in onderling overleg niet uit, dan gelden de regels voor...

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie