Agressie op het werk

De Arbowet beschrijft agressie als voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Pesten, schelden, vechten, intimideren, discrimineren en beschadigen van spullen zijn voorbeelden van agressief gedrag in de organisatie. De werkgever moet maatregelen treffen om agressie te verminderen of te voorkomen. Werknemers hebben immers recht op een veilige en aangename werkplek. Agressie is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

 

Vraag en antwoord

Moeten we agressie van klanten ook melden bij Inspectie SZW?
Of u agressief gedrag van klanten, cliënten, patiënten of bezoekers tegen werknemers in uw organisatie moet registreren, hangt af van hoe vaak het voorkomt. Is het agressief gedrag een uitzondering, dan hoeft u het niet te registreren. Komt dit echter met enige regelmaat voor,... Lees het hele antwoord