Arbeidsongeval

Bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen overkomen een werknemer door of tijdens de uitoefening van zijn werk. Zo'n ongeval kan plaatsvinden in het bedrijfspand, maar ook als een werknemer onderweg is voor het werk of als hij ergens anders aan het werk is. Alleen ongevallen tijdens woon-werkverkeer vallen buiten de definitie arbeidsongeval. Bij een bedrijfsongeval moet in alle gevallen de Inspectie SZW  worden ingelicht. Deze instantie doet onderzoek naar het ongeval op de plek waar het heeft plaatsgevonden. Elk bedrijfsongeval of bijna-ongeval, hoe klein ook, moet daarnaast op een lijst bijgehouden worden en in de administratie worden bewaard.

 

Tools

Infographics

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval Publicatiedatum 09-10-2019

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens de Arbowet is uw organisatie verplicht...

Vraag en antwoord

Moeten wij bij een bijna-ongeval ook actie ondernemen?
Van bijna-ongevallen kunt u veel leren. De basisoorzaken van bijna-ongevallen zijn vaak hetzelfde als van echte arbeidsongevallen. Vaak blijkt bij een ernstig ongeval dat er een reeks aan incidenten en bijna-ongevallen aan voorafging, maar dat niemand ingreep. Bovendien geven bijna-ongevallen... Lees het hele antwoord