Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor ondernemingen zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de voordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan. In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

Uitgelicht

Mkb'er kan binnenkort scholingssubsidie SLIM aanvragen

Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen mkb'ers subsidie aanvragen op basis van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 21-01-2020

Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren

Als u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de Subsidieregeling Praktijkleren in aanmerking wilt komen, moet u aan een aantal...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze...

Verdiepingsartikel
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 20-03-2019

Financieel cv vragen

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 02-08-2019

Dat een cafetariaregeling voor werknemers aantrekkelijk is, is natuurlijk duidelijk. Zij kunnen hierdoor hun arbeidsvoorwaarden beter afst...

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Bedrijfsarts 3 minuten | 20-03-2019

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze in dien...

Infographics

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 09-09-2019

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Vraag en antwoord

Is de subsidie praktijkleren ook beschikbaar voor een leer-werkplek vanuit het vso?
De subsidieregeling praktijkleren houdt in dat uw organisatie maximaal € 2.700 subsidie kan krijgen als u een leer-werkplek aanbiedt aan een leerling van het mbo, mbo-bbl of het hbo of aan een promovendus of technisch ontwerper in opleiding (toio). Vanaf het school- en studiejaar... Lees het hele antwoord