Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Voor ondernemingen zijn bekende subsidies de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de voordelen voor arbeidsgehandicapten en de gesubsidieerde mobiliteitsscan. In ons land zijn er nogal wat mogelijkheden om voor een bepaald project één of meer subsidies te krijgen. Er zijn wel altijd de nodige voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie te kunnen innen.

 

Tools

Vraag en antwoord

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?
Organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te melden aan de Omgevingsdienst. Dit komt voort uit de Wet milieubeheer. In 2020 moeten organisaties de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben.... Lees het hele antwoord