Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s. Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. Als de Inspectie SZW uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Inspectie SZW maakt u dan niet.

Uitgelicht

Ranglijst van grote en kleine risico’s in de RI&E

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet er een ranglijst van risico’s komen op volgorde van ernst van de risico’s. Dit...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 09-08-2019

Stappenplan RI&E opstellen

Er zijn diverse risico’s in uw organisatie waar u, bijvoorbeeld op basis van de Arbowet, maatregelen voor moet treffen. Om deze risico’s...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie...

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 10-10-2019

Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E

Na het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt, moet u maatregelen treffen om deze risico’s te verkleinen of te elimineren....

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 08-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 06-09-2019

De Arbowet verplicht elke werkgever een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken. Vanuit zowel de WOR als de Arbowet heeft de medezeggenschap een belangrijke rol...

Infographics

RI&E opstellen

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 30-07-2019

Organisaties zijn verplicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staan alle risico's die werknemers lopen bij het uitvoeren...

Vraag en antwoord

Kan de OR een nieuwe RI&E eisen?
De opstelling van machines waaraan werknemers werken, heeft overduidelijk arboaspecten. Denk maar aan ergonomie en veiligheid. U zou dus verwachten dat dit al is meegenomen bij het nadenken over en het wijzigen van de opstelling van de machines. Tot op zekere hoogte zal dit beslist gebeurd... Lees het hele antwoord