Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is niet alleen handig, het is ook gewoon wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. U hoeft daarbij overigens niet het wiel uit te vinden. Er zijn talloze hulpmiddelen voor het opstellen van de RI&E, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s.

RI&E legt risico’s vast

Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. U moet steeds bijhouden of de geïnventariseerde risico’s er nog wel zijn, er nieuwe risico’s zijn bijgekomen of dat er misschien nieuwe oplossingen zijn om een risico af te dekken. Vinden er grote veranderingen plaats in uw organisatie, zoals bij een verhuizing of de aanschaf van een nieuwe machine, dan moet u sowieso een nieuwe RI&E opstellen.
Als de Inspectie SZW uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Inspectie SZW maakt u dan niet bepaald. Zorg er dus gewoon voor dat uw organisatie een RI&E heeft en dat werknemers ervan op de hoogte zijn!

 

Tools

Vraag en antwoord

Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?
Robots zijn bezig aan een opmars in het bedrijfsleven en nemen taken over van mensen. In de Arbowet staat dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als uw medewerker een arbeidsongeval heeft waarbij een robot is betrokken, kan hij de werkgever aansprakelijk... Lees het hele antwoord