Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s. Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. Als de Inspectie SZW uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Inspectie SZW maakt u dan niet.

Uitgelicht

Ranglijst van grote en kleine risico’s in de RI&E

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet er een ranglijst van risico’s komen op volgorde van ernst van de risico’s. Dit...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 09-08-2019

Stappenplan RI&E opstellen

Er zijn diverse risico’s in uw organisatie waar u, bijvoorbeeld op basis van de Arbowet, maatregelen voor moet treffen. Om deze risico’s...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie...

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 10-10-2019

Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E

Na het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt, moet u maatregelen treffen om deze risico’s te verkleinen of te elimineren....

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 08-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 06-09-2019

De Arbowet verplicht elke werkgever een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken. Vanuit zowel de WOR als de Arbowet heeft de medezeggenschap een belangrijke rol...

Een lichtplan voor de werkplek

Werkplek Publicatiedatum 31-07-2019

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee de productiviteit beïnvloeden....

Infographics

OR-commissies en hun taken

OR-commissies Publicatiedatum 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

Vraag en antwoord

Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?
Robots zijn bezig aan een opmars in het bedrijfsleven en nemen taken over van mensen. In de Arbowet staat dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als uw medewerker een arbeidsongeval heeft waarbij een robot is betrokken, kan hij de werkgever aansprakelijk... Lees het hele antwoord