Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s. Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. Als de Inspectie SZW uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Inspectie SZW maakt u dan niet.

Uitgelicht

Ranglijst van grote en kleine risico’s in de RI&E

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet er een ranglijst van risico’s komen op volgorde van ernst van de risico’s. Dit...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 09-08-2019

Stappenplan RI&E opstellen

Er zijn diverse risico’s in uw organisatie waar u, bijvoorbeeld op basis van de Arbowet, maatregelen voor moet treffen. Om deze risico’s...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie...

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 10-10-2019

Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E

Na het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt, moet u maatregelen treffen om deze risico’s te verkleinen of te elimineren....

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 08-08-2019

 

Tools

Vraag en antwoord

Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?
Robots zijn bezig aan een opmars in het bedrijfsleven en nemen taken over van mensen. In de Arbowet staat dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als uw medewerker een arbeidsongeval heeft waarbij een robot is betrokken, kan hij de werkgever aansprakelijk... Lees het hele antwoord