Thema's gerelateerd aan het vakgebied Arbo

Hieronder vindt u alle 46 thema's gerelateerd aan het vakgebied Arbo

 • Agressie op het werk

  De Arbowet beschrijft agressie als voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden...

 • Arbeidsbeperking

  Werknemers met een arbeidsbeperking zijn niet altijd volledig inzetbaar. Zij kunnen op twee manieren aan de slag. Er zijn beperkte mogelijkheden voor sociale werkvoorziening die door...

 • Arbeidsomstandigheden

  De arbeidsomstandigheden van een onderneming bepalen de arbeidsbelasting op de individuele werknemer. Werkdruk, werktijden, werkdruk, werkhouding en werkplek)zijn factoren die van invloed...

 • Arbeidsongeval

  Bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen overkomen een werknemer door of tijdens de uitoefening van zijn werk. Zo'n ongeval kan plaatsvinden in het bedrijfspand, maar ook als een werknemer...

 • Arbocatalogus

  Volgens de wet moet uw organisatie voldoen aan de voorschriften voor veilig en gezond werken. Maar u mag zelf invullen op welke manier dat gaat gebeuren. Dit legt u vast in...

 • Arbodienst

  De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De taken van...

 • Arbowet

  De Arbowet geeft algemene bepalingen voor allerlei zaken rondom de arbeidsomstandigheden. Zo hebben de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld van de onderdelen van een arbobeleid....

 • Balans werk-privé

  Mede door alle technologische ontwikkelingen zijn werknemers steeds vrijer om te kiezen waar, wanneer en hoe zij hun werk willen uitvoeren. Deze toenemende vrijheid in hun werk zorgt...

 • Bedrijfsarts

  De bedrijfsarts geeft advies over preventie maatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven – bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies – om...

 • Bedrijfshulpverlening

  Als zich er een onveilige situatie voordoet in de organisatie, moet er bedrijfshulpverlening (BHV) in de buurt zijn. Een BHV’er kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen...

 • Beroepsziekte

  Beroepsziekte is op een aantal manieren te definiëren. Er bestaat een vrij enge juridische definitie die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband...

 • Brandveiligheid

  De werkgever moet zorgen dat zijn werknemers veilig kunnen werken. Ook brandpreventie hoort daarbij. Een eerste eenvoudige stap bij brandpreventie is om de bedrijfsruimte te voorzien...

 • Burn-out

  Een burn-out is een situatie waarin een werknemer psychisch volledig opgebrand is. Een complexe combinatie van factoren veroorzaakt dit fenomeen. De emotionele toestand van een werknemer...

 • Calamiteiten

  Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die schade kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan strenge vorst, een aardbeving, wateroverlast of brand. Vaak betekent een calamiteit dat...

 • Certificering

  Certificering is een vorm van officiële erkenning van producten, diensten, mensen of machines. Het certificaat is een bewijs van de betrouwbaarheid, doeltreffendheid en/of doelmatigheid...

 • Deskundigenoordeel UWV

  Er zijn een aantal onderwerpen waarover een werkgever of werknemer UWV om een deskundigenoordeel kan vragen. Dat zijn de mate van arbeids(on)geschiktheid van een werknemer, de...

 • Discriminatie

  De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun...

 • Fysieke arbeidsbelasting

  Werknemers die niet achter een computer werken, maar lichamelijk werk doen, hebben te maken met een zware belasting van hun houdings- en bewegingsapparaat. Het is aan de werkgever om...

 • Gevaarlijke stoffen

  Bij het werken met gevaarlijke stoffen of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie...