Thema's gerelateerd aan het vakgebied Arbo

Hieronder vindt u alle 47 thema's gerelateerd aan het vakgebied Arbo

 • Aansprakelijkheid bij ongeval

  De werkgever heeft wettelijke zorgplicht

  Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de werkgever een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever de gezondheid en veiligheid...

 • Agressie op het werk

  Agressie en de Arbowet

  De Arbowet beschrijft agressie als: ‘voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden...

 • Arbeidsbeperking

  Werknemers met een arbeidsbeperking zijn niet altijd volledig inzetbaar. Zij kunnen op twee manieren aan de slag. Er zijn mogelijkheden voor sociale werkvoorziening die door de overheid...

 • Arbeidsongeval

  Bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen overkomen een werknemer door of tijdens de uitoefening van zijn werk. De reikwijdte van situaties is vrij breed. Zo vallen situatie in het bedrijfspand...

 • Arbocatalogus

  Veilig en gezond werken

  Volgens de wet moet u voldoen aan de voorschriften voor veilig en gezond werken. Maar uw organisatie mag zelf invullen op welke manier dat gaat...

 • Arbodienst

  Arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid

  De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden...

 • Arbowet

  Wijzigingen Arbowet op een rijtje

  Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • randvoorwaarden verbeteren voor het handelen van...

 • Balans werk-privé

  Flexibel werken

  Werknemers zijn tegenwoordig steeds vrijer om te kiezen waar, wanneer en hoe zij hun werk willen uitvoeren. Deze toenemende vrijheid in hun werk zorgt ervoor...

 • Bedrijfsarts

  Ziekte en ziekteverzuim

  De bedrijfsarts heeft in de onderneming het gezag ten aanzien van ziekte en ziekteverzuim. Vanuit medisch perspectief kan hij arbeidsrisico’s opsporen...

 • Bedrijfshulpverlening

  Als zich er een onveilige situatie voordoet in de organisatie, moet er bedrijfshulpverlening (BHV) in de buurt zijn. Een BHV’er kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen...

 • Beroepsziekte

  Beroepsziekte is op een aantal manieren te definiëren. Er bestaat een vrij enge juridische definitie die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband...

 • Brandveiligheid

  De werkgever moet zorgen dat zijn werknemers veilig kunnen werken. Ook brandpreventie hoort daarbij. Een eerste eenvoudige stap bij brandpreventie is om de bedrijfsruimte te voorzien...

 • Burn-out

  Een burn-out is een situatie waarin een werknemer psychisch volledig opgebrand is. Een complexe combinatie van factoren veroorzaakt dit fenomeen. De emotionele toestand van een werknemer...

 • Calamiteiten

  Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die schade kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan strenge vorst, een aardbeving, wateroverlast of brand. Vaak betekent een calamiteit dat...

 • Certificering

  Certificering is een vorm van officiële erkenning van producten, diensten, mensen of machines. Het certificaat is een bewijs van de betrouwbaarheid, doeltreffendheid en/of doelmatigheid...

 • Deskundigenoordeel UWV

  Er zijn een aantal onderwerpen waarover een werkgever of werknemer UWV om een deskundigenoordeel kan vragen. Dat zijn:

  • de mate van arbeids(on)geschiktheid van een werknemer;
  • de...

 • Discriminatie

  De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun...

 • Fysieke arbeidsbelasting

  Werknemers die niet achter een computer werken, maar lichamelijk werk doen, hebben te maken met een zware belasting van hun houdings- en bewegingsapparaat. Het is aan de werkgever om...