Arbovoorzieningen verstrekken blijft onbelast

26 januari 2012 | Door redactie

Als werkgever kunt u arbovoorzieningen voor uw medewerkers onbelast vergoeden of verstrekken. Voorwaarde is wel dat deze voorzieningen samenhangen met de verplichtingen uit de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Als u hiervan niet op de hoogte bent, loopt uw organisatie mogelijk een flink fiscaal voordeel mis.

Arbovoorzieningen die uw als werkgever vergoedt of verstrekt ziet de fiscus niet als beloningsvoordeel voor de medewerker. Het uitdelen moet wel onderdeel zijn van uw arboplan en dus samenhangen met de verplichting om te voldoen aan de Arbowet. Omdat de medewerker er privé niet op vooruit gaat, zijn de gemaakte kosten onbelast. Het gaat dan om arbovoorzieningen die de medewerker (vrijwel) uitsluitend op het werk gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een veiligheidsbril of een aangepast toetsenbord.

EHBO-cursus is onbelast

Een verplichte medische of aanstellingskeuring, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid kunt u als werkgever ook onbelast vergoeden of verstrekken. Als een EHBO-cursus (en eventueel een herhalingscursus) deel uitmaakt van uw arboplan en de medewerker betaalt geen eigen bijdrage, kunt u de cursus ook onbelast vergoeden of verstrekken.

Andere regels onder de werkkostenregeling

Als uw organisatie al gebruikmaakt van de werkkostenregeling (WKR), dan gelden er andere regels. Zo is het verstrekken van arbovoorzieningen die de medewerker geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt, onbelast. Dit geldt ook voor medewerkers die arbovoorzieningen op de thuiswerkplek gebruiken, zolang deze voorzieningen maar voortkomen uit uw arboplan. Als u een vergoeding geeft voor arbovoorzieningen, is dit loon voor de werknemer. De werkgever kan er ook voor kiezen om de vergoeding in de vrije ruimte onder te brengen. Maar in de WKR is het dus fiscaal voordeliger om de arbovoorzieningen te verstrekken.