Gebruik arbocatalogus binnen organisatie stimuleren

De arboprofessional speelt een grote rol bij in het arbobeleid van de organisatie. Het is daarom belangrijk dat hij goed op de hoogte is van de mogelijkheden van de arbocatalogus. Hij kan helpen het gebruik van de arbocatalogus in de organisatie te stimuleren.

4 augustus 2020 | Door redactie

Niet alleen moet de arboprofessional bekend zijn met de oplossingen die de arbocatalgus biedt, hij moet er ook voor zorgen dat leidinggevenden en medewerkers de arbocatalogus daadwerkelijk gebruiken. Wanneer wordt ernaar verwezen en welke afspraken zijn er met het management gemaakt over het gebruik van de arbocatalogus? Het gebruik ervan heeft alleen zin als iedereen dit doet. Het bestaan ervan en de inhoud van de arbocatalogus moeten dus in de organisatie bekendgemaakt worden. 

Medewerkers betrekken bij arbeidsomstandigheden

Medewerkers moeten gemotiveerd zijn om de arbocatalogus te gebruiken. Uiteindelijk gaat het om hún arbeidsomstandigheden (tool). Veel medewerkers zoeken helaas pas naar oplossingen als er een incident of ongeval heeft plaatsgevonden of als ze ergens last van hebben. De arbocatalogus zou hier dan in ieder geval wel een ingang voor moeten hebben. De echte uitdaging is om medewerkers te prikkelen om de arbocatalogus ook preventief te gebruiken.

Leidinggevenden op voordelen wijzen

Bij nieuwe medewerkers is de inwerkperiode heel geschikt om werken met de arbocatalogus te introduceren. Vanuit preventief oogpunt is dit het perfecte moment. Andere werknemers moeten regelmatig worden gewezen op het bestaan van de arbocatalogus. Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol; zij hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van medewerkers (tool). Speel hierop in door te wijzen op de mogelijkheden en voordelen van de arbocatalogus. Denk bijvoorbeeld aan het gemak en de tijdwinst van de kant-en-klare oplossingen.