Gedrag van werknemers bepalend voor veiligheid

Veilig en gezond werken valt of staat met goede maatregelen en een duidelijk arbobeleid van het management. Even belangrijk is echter het gedrag van de werknemers. Zij moeten veilig gedrag in de praktijk brengen.

22 mei 2020 | Door redactie

De basis voor de arbocatalogus is altijd de kennis van de arbeidsomstandigheden in de eigen branche. Natuurlijk kunnen andere branches en sectoren inspiratie bieden of instrumenten gebruiken die ook handig zijn. Dan is het vooral zaak om de vertaalslag naar de eigen branche of sector te maken. Veel arbocatalogi zijn begonnen met de onderwerpen fysieke belasting en werkdruk, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daarna kwamen andere onderwerpen aan bod, zoals agressie en geweld, beeldschermwerk, lawaai, lasrook en dieselrook.

Veilig gedrag werknemers

Veiligheid op de werkvloer valt of staat met veilig gedrag van werknemers. Als zij slordig werken en de regels rond gezond en veilig werken aan hun laars lappen, leiden goede maatregelen in de arbocatalogus nog niet tot het gewenste resultaat. Daarom richten veel catalogi zich op meerdere doelgroepen. Bepaalde onderdelen van de catalogus behandelen bijvoorbeeld het arbobeleid van de manager of van de arboverantwoordelijke. Andere onderdelen behandelen juist de praktijk en richten zich dus meer op de uitvoerende medewerkers. Zij hebben immers allemaal met verschillende risico’s te maken.

Werknemers als doelgroep

Een voorbeeld van informatie  toespitsen op bepaalde groepen werknemers is de arbocatalogus voor de bouwnijverheid. Met werkgevers en werknemers zijn 6 arbocatalogi overeengekomen: afbouw, bestratingen, bouweninfra, funderingen, natuursteen en slopen. Daarin staan de verschillende risico’s en oplossingen voor de betreffende beroepen. Een voorbeeld van een hele uitgebreide arbocatalogus met een indeling op soorten risico’s is de arbocatalogus VVT, voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Hierin kunnen werknemers van elk risico zien welke maatregelen hiervoor zijn en wat ze zelf kunnen doen om te zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden.